קונטרס מאירת עינים י״ט

א׳ עיר וקדיש משמיא נחית אור ישראל וקדושו רוח אפינו קדוש ה' רבן של כל בני הגולה שר התורה אשר לו דומיה תהלה רבינו ישראל בעל שם טוב זי"ע, וללהב יצא ללבב, ולהלהיב לבות בני ישראל ולהאיר את העולם, והנה קבלה בידינו מצדיקים יסודי עולם אשר היה בחינת נפש דוד המלך עליו השלום, ונראה לענ"ד ברור שגם כן היה לו ניצוץ ממשה רבינו עליו השלום מעצם הדעת העליון [אח"כ מצאתי בס' דגל מחנה אפרים מנכדו הקדוש ז"ל ששמע ממנו ז"ל שאביו לקחו בלי דיבורים כמו אביו של משה ע"ש והנאני], ובאמת כי גם דוד המלך עליו השלום היה מבחינת הדעת דנוקבא מעצם הדעת עיין בסידור הקדוש ר' יעקב קאפיל בסוד תרועה שכתב בן להדיא, ומחמת שהבעש"ט הקדוש הי' מבחינת עצם הדעת דזו"נ סוד תורה ותפלה הי' לו כח להאיר את העולם בתורה ועבודה, והלביש זה בזה, חכמת האמת בעבודת ה' באמת, וגילה אור חדש בתורה ועבודה והאיר את העולם.(דברי שלום בהקדמה ד"ו ע"ב).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן