קונטרס מאירת עינים י״ח

א׳ שמעתי כאשר בא הבעל שם טוב זי"ע לבית הרה"ק ר"מ מפרימישליאן ז"ל ובנו הרה"ק ר' אהרן אריה ז"ל היה קטן מוטל בעריסה ושאל אותו הבעל שם טוב מי אני, והשיב הילד, מר ניהו האר"י לוריא ואמר לו הבעש"ט כן תחיה, ונתקיים בו לא ימושו מפיך ומפי זרעך וכו'.(מעשה יחיאל בראשית אות ד').

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן