קונטרס מאירת עינים י״ד

א׳ גם הרה"ק בעל התולדות ז"ל שהיה מתחלה מתנגד על דרכי הבעש"ט ואח"כ נתקשר בו באהבה יתירה ובמורא גדול, יש בזה הרבה נוסחאות איך בא לידי כך, רק שבס' שבחי בעש"ט צד כ"ח הביא מה ששמע מפה קדוש הרב בעל התולדות עצמו, שבבואו פעם ראשונה להתפלל באותו בית שהיה מתאכסן שם הבעש"ט באה לו בשעת התפלה בכיה גדולה ובכה בתפלתו זאת מה שמימיו לא בכה בכייה גדולה כל כך, והבין שבכייה זאת לא משלו היתה רק מכחו של הבעש"ט זי"ע לכן דבקה בו נפשו לאהבתו ע"ש, לכן לא העתקתי שאר הסיפורים שבס' נוצר תאנה ובס' מעשיות ומאמרים יקרים מה שספרו בענין זה באריכות.

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן