קונטרס מאירת עינים י״ב

תוכן עניינים

א׳ העידו על מרן הקדוש רבינו חיות נפשינו אור זורח 8האר"י הבעש"ט כשהיה לומד תורה עם התלמידים הקדושים היה אש מלהטת סביבותיהם, ומתקבצין מלאכי השרת, והיו שומעין הקולות והברקים ואמירת אנכי ה' אלהיך מפי הש"י, וזה ידוע ומפורסם הרבה.(היכל הברכה פ' ואתחנן, עי' לקמן פ' יתרו אות נ"ו ולקמן אות ל"א).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן