קונטרס מאירת עינים ט״ו

א׳ הבעש"ט הקדוש זי"ע ראה רב גדול אחד ורצה להתקשר עמו, והנה בליל ש"ק חלם לאותו גדול מאמר אחד בזוהר הקדוש אשר אמר הבעש"ט הקדוש עליו איזה פירוש, והאר"י הקדוש אמר על זה המאמר פירוש אחר, ואמרו זה לזה נלך ונשאר את ר' שמעון בן יוחאי, ואמר רשב"י כהאר"י, ואמר הבעש"ט לרשב"י אתם עשיתם הזוהר ע"פ רוח הקודש נשאל את הש"י כביכול בעצמו, ואמרו בשמים שהפירוש הוא כהבעש"ט, כך ראה אותו הגדול בחלום, והנה בסעודה שלישית הלך הגדול הנזכר להבעש"ט ודחק את עצמו לשמוע דברי תורה של הבעש"ט, ושמע שאמר הבעש"ט הזוהר הזה ואמר לו הבעש"ט לאותו גדול אתה כבר שמעת בלילה פירוש זה.(צרור החיים ד"י ע"ד, ונדפס באריכות גדול סיפור זה בס' עמק יהושע אחרון).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן