קונטרס מאירת עינים ז׳

א׳ הרב הקדוש מוהרר"פ מקאריץ היו חשובין בעיניו תפילין של הרב ר' צבי סופרו של הבעל שם טוב זי"ע, ואמר שכתב ידו הוא מעלמא דדכורא.(מדרש פינחס החדש אות כ"ה).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן