קונטרס מאירת עינים ו׳

א׳ הרב הקדוש מוהר"ן מטשרנבל ז"ל בעל ס' מאור עינים אמר אשר הה"ק ר' צבי ז"ל סופרו של הבעל שם טוב הקדוש בעת שכתב התפילין ראה מסוף העולם ועד סופו, כן סיפר מוהר"י מסקווירע בשם אביו הרה"ק ר"מ בשם אביו הרה"ק ר"נ מטשרנבל.(צרור החיים דכ"ה ע"ל).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן