קונטרס מאירת עינים א׳

א׳ ר' אליעזר אבי הבעל שם טוב ז"ל היה דר בכפר ומכניס אורחים, והושיב אנשים בקצה הכפר, שאם יראו איזה אורח ישלחו אותו לר' אליעזר, ומי שבא אצלו נתן לו נדבה הגונה כדי שיאכל בשמחה, פעם אחת שבחו אותו בשמים, ופסקו לנסות אותו, ואמר הס"ם אני אלך לנסותו, ואמר אליהו ז"ל לא טוב שאתה תלך רק אני אלך, והלך אליהו ז"ל ובא בשבת אחר חצות היום בדמות עני במקלו ותרמילו, ור' אליעזר היה סבלן גדול ונתן לו מיד סעודת שבת, וביום א' נתן לו נדבה, ואמר לו אליהו אני באתי לנסותך, ועבור שעמדת בנסיון תזכה לבן שיאיר עיני בני ישראל והוא הבעל שם טוב ז"ל.(רחמי האב אות נ').

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן