קומה זקופה

תוכן עניינים

--------

כתב מרן בשלחן ערוך (סימן ב סעיף ו): "אסור ללכת בקומה זקופה", שזה נראה כשחץ וגאוה. ושיעור הזקיפה הוא: כל שראשו מורם באופן שאינו רואה את הסמוך לרגליו, ומכל מקום לא יכופף את ראשו מדי, אלא במידה בינונית באופן שרואה את הבא כנגדו, בלי לזקוף את עיניו למעלה מדי. (כף החיים ב אות יד. א רכו)

כתב רבנו יונה: ובלכתו בדרך אל ישׁוח יותר מדי, ואל ישפיל סודרו על עיניו פן יחשב ללעג, ואל ילך בקומה זקופה, כי דומה למסלק המורא מעליו, אלא ילך במידה בינונית, לא זקוף ולא כפוף מדי, אלא שלא יראה הבא כנגדו בפניו, וישפיל עיניו שלא יראה את חברו כנגדו כמלוא עיניו, ואם פגע דבר ערוה, כגון אשה, בין יהודית בין גויה בין נשואה בין רווקה בין גדולה בין קטנה, יעצים עיניו או יסובב לצד אחר שלא יראה, שאין לך דבר חוצץ בפני התאוה כעצימת העין. ויקדים לומר "שלום" לכל אדם אפילו גוי, כדי שיהיה אהוב ונחמד לבריות, אך לא בשלום אשה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן