פרק ט - פסוק כד - מגילת הסתר

תוכן עניינים

--------

{כִּי הָמָן בֶּן הַמְּדָתָא הָאֲגָגִי צֹרֵר כָּל הַיְּהוּדִים חָשַׁב עַל הַיְּהוּדִים לְאַבְּדָם וְהִפִּיל פּוּר הוּא הַגּוֹרָל לְהֻמָּם וּלְאַבְּדָם:}

כאן מבואר היחודיות של נס פורים - שבאמת צריך להבין, מה המיוחד כל כך בנס פורים שקבעוהו לדורות בכל ישראל, ובמשתה ושמחה וקריאת מגילה שמראים הרבה את גודל הנס, והרי הקדוש ברוך הוא עושה תמיד נסים לעם ישראל. אלא, שהמן היה מזרע אגג שהיו כולם מכשפים גדולים (רש"י שמואל - א' ט"ו ג'), וגם המן היה מכשף כמוהם, והפור שהוא עשה לא היה סתם גורל בגלל שהיה לו ספק איזה יום לעשות ולא ידע להחליט ועשה פור ועלה לו איזה יום וקבע אותו לבצע בו את זממו, לא כן הוא. אלא המן עשה גורל לפי המזלות, למצוא את היום היותר מתאים למלחמה בעם ישראל; ולכן אף על פי שיצא לו יום רק לאחר אחד עשר חודש מאז, הסכים להמתין כל כך הרבה זמן, כי על ידי הגורל היה בטוח שיצליח בזממתו. ובודאי שלולי הגורל היה מקדים את יום המלחמה הרבה חודשים, שלמה לו לחכות כל כך הרבה זמן. ואכן מצד המזלות ראה נכון, שאותו תאריך היה מסוגל להפיק מחשבתו הרעה, ח"ו. אך לאחר שהיהודים עשו תשובה, הקדוש ברוך הוא שינה את המזל של חודש אדר, והפכו לטוב ליהודים.

ובזה רואים את גודל הנס שנעשה לישראל, שהקדוש ברוך הוא הפך את המזלות בשביל עם ישראל. ולכן נקרא "פורים" על שם הפור - הגורל, שהוא הנס המיוחד בחג זה, שלא היה רק נס התשועה, אלא אף היה בזמן שמועד להפך מתשועה, והקב"ה ברחמיו הפך את מזלו של החודש מרע לטוב. וכבר הבאנו לעיל את דברי רבותינו ז"ל (תענית כט:) שמי שיש לו דין עם גוי, שידחה את הדין דוקא לחודש אדר, שאז הוא סימן טוב ליהודים, מאחר שהקב"ה הפך את מזל אותו החודש לטובה ולברכה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) להרב ישראל בן ישי הכהן שליט"א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן