פרק ו - פסוק ד - מגילת הסתר

תוכן עניינים

--------

{וַיּאמֶר הַמֶּלֶךְ מִי בֶחָצֵר וְהָמָן בָּא לַחֲצַר בֵּית הַמֶּלֶךְ הַחִיצוֹנָה לֵאמר לַמֶּלֶךְ לִתְלוֹת אֶת מָרְדְּכַי עַל הָעֵץ אֲשֶׁר הֵכִין לוֹ:}

תוך כדי כך שהמלך שואל איזה כבוד וגדולה נעשה למרדכי, וידע שראוי לתת לו על מעשהו החשוב פרס גדול מאוד, כיון שהציל את חייו - בדיוק אז נכנס המן הרשע להציע למלך לתת עונש למרדכי הצדיק. ומובן מאליו שבקשתו של המן תידחה על אתר, אם לא יותר, שגם יתקצף עליו המלך איך רוצה להרע לאהובו שהציל את חייו ממות בטוח. ומכאן והלאה נעשה מרדכי אהובו של אחשורוש, שהרי אחשורוש היה הפכפך, ואף על פי שעד עתה היה שונא יהודים, בעת זו נהפך לאהוב את מרדכי (כמו שמוכח בהמשך) אפילו יותר מהמן שהיה ראש אהוביו. אך ודאי שהכל נעשה משמים, על ידי מסובב כל הסיבות יתברך שמו, שברצונו יתברך קרב אחשורוש את המן עד שעשהו למעלה מכל השרים ושמע בקולו להשמיד כל היהודים ח"ו. וברצון השם יתברך החליט המלך אחשורוש לפתע להשתנות מקצה אל קצה, להרחיק את המן ולאהוב ביותר את שונאו הגדול, מהעם שאחשורוש בעצמו שונא, מהיהודים. וכל זה עוד קודם שאחשורוש התודע לכך שאסתר היא יהודיה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) להרב ישראל בן ישי הכהן שליט"א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן