פרק ה - פסוק ז - מגילת הסתר

תוכן עניינים

--------

{וַתַּעַן אֶסְתֵּר וַתֹּאמַר שְׁאֵלָתִי וּבַקָּשָׁתִי:}

למעלה נתבאר שאסתר בקשה מאחשורוש שיבוא הוא והמן למשתה שעשתה, ובמשתה עצמו, בקשה שוב לעשות משתה למחרת ושוב להזמין את אחשורוש והמן לשם. וצריך להבין למה בקשה לעשות עוד משתה ורק אז אמרה את בקשתה על המן ולא אמרה זאת במשתה הראשון.

ותירץ ב"טעמא דקרא" לפי הטעם המבואר בגמרא שאסתר הזמינה את המן אל המשתה כדי שעם ישראל לא יסמכו עליה כשיראו שמקרבת את המן אלא יבטחו בה', וביאר ב"טעמא דקרא" ע"פ זה שאסתר חששה אולי ביום הראשון יאמרו שהיה הדבר במקרה שהזמינה את המן, ולכן בקשה לעשות משתה עוד יום ולהזמין לשם את המן כדי שידעו שנעשה הדבר בִמְכוּוָן, ואז ישענו על הקב"ה בלבד.

ועוד טעם, בהמשך המגילה מבואר איך שהחלה מפלתו של המן, משעה שאחשורוש ציוהו להרכיב את מרדכי ולכבדו ולקרוא לפניו ככה יעשה וכו' ושחזר לביתו אבל וחפוי ראש וכו' וכו'. והסיבה שזה קרה רק אז כי באותו יום השלימו ישראל את תעניתם ונקרע רוע גזר דינם. וכשאסתר אמרה אז על המן לפני אחשורוש "איש צר ואויב המן הרע הזה" קיבל אחשורוש את דבריה ונתגלגלו הדברים עד שתלה את המן, וכל זה קרה כי אכן הגיע שעתו של המן ליפול כי ישראל עשו תשובה וכנ"ל.

ואפשר לבאר לפי זה שמשמים נתנו בליבה של אסתר שתבקש מאחשורוש לעשות משתה עוד יום וזאת מפני שהקב"ה ידע שעוד לא השלימו ישראל את תשובתם ולא הגיע שעת מפלתו של המן, ואין ישראל ראויים לתשועה רק עד למחרת, כפי שאכן היה שלמחרת הגיע שעתו של המן ודברי אסתר פעלו על אחשורוש ותלה את המן.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) להרב ישראל בן ישי הכהן שליט"א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן