פרק ד - פסוק י - מגילת הסתר

תוכן עניינים

--------

{וַתּאמֶר אֶסְתֵּר לַהֲתָךְ וַתְּצַוֵּהוּ אֶל מָרְדְּכָי:}

בתרגום מבואר שאסתר שלחה את התך להזהיר את מרדכי שלא יתגרה בהמן הרשע. וזהו עוד צד בחסד שעשה השם יתברך עמם שדוקא התך (הוא דניאל) יהיה השליח שבניהם, כי אילו היה בניהם שליח זר, איך היה אפשר לצוותו דבר כזה, שאולי יפרסם את הדברים שאסתר מזהירה את מרדכי שלא להתגרות עם המן והיה בזה סכנה גדולה, כי בכך אסתר מראה כאילו המן הוא חיה רעה שמזהירים שלא להתגרות עמה, והמן היה מתנקם באסתר על זאת, וכבר הצליח במזימותיו להפיל את ושתי מכסאה וגם עתה יש חשש שידאג לגרש את אסתר מבית המלוכה. אך לא כן היה אלא השליח שהיה בין אסתר למרדכי הוא היה דניאל, וכך יכלה לצוותו מה שצריך בלי חשש. כך שלבד ממה שיכלו להעביר דברים ביניהם ע"י אדם נאמן (כמבואר בפסוקים הקודמים), גם יכלו להצפין סוד דרכו (וזהו המבואר בפסוק זה).

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) להרב ישראל בן ישי הכהן שליט"א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן