פרק ד - פסוק טו - מגילת הסתר

תוכן עניינים

--------

{וַתּאמֶר אֶסְתֵּר לְהָשִׁיב אֶל מָרְדְּכָי:}

היה סיעתא דשמיא בתשובתה של אסתר המלכה אל מרדכי במה שאמרה לו שיצומו עליה שלשה ימים, שבזכות זה ניתן לה כח ויכולת משמים לילך לבית המלך. ואף על פי שבדרך הטבע לא היה אמור אחשורוש להכניסה אצלו, מכל מקום הכניסה, וכפי שבארו לנו רבותינו (מגילה ט"ו ב') איזה ניסים גדולים קרו שם לאסתר כדי שתיכנס אל אחשורוש.

ואף מה שאחשורוש הושיט את ידו עם שרביט הזהב אל אסתר, זהו נס, כיון שלא רצה לעשות כן בתחילה (אסת"ר ט' א'), אך לבסוף עשה כן כי פתאום אסתר מצאה חן בעיניו מאד מאד לבלי סוף, משמים, ולא יכל לסרב לה, והושיט את שרביטו.

ולא רק זה, אלא אף פחדה מאוד להכנס אצלו, ונשמט ראשה על נערתה שלימינה, אך משמים שלחו מלאכים שיגביהו את צוארה, וישיאוה חן וחסד לפני אחשורוש (מגילה ט"ו ב'), וכך יכלה להכנס אליו, ואף הוא הזמינה מעצמו לבוא אליו, וניסה לדבר רכות שלא תישמט רוחה מעליה, והושיט לה את שרביט הזהב, ובכך ניצלה מהגזירה (למי שניכנס אל המלך בלא הזמנתו) וכל זה בשביל כלל ישראל, כדי שאחשורוש ישמע לבקשתה כמבואר בהמשך.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) להרב ישראל בן ישי הכהן שליט"א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן