פרק ד - פסוק ה - מגילת הסתר

תוכן עניינים

--------

{וַתִּקְרָא אֶסְתֵּר לַהֲתָךְ מִסָּרִיסֵי הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר הֶעֱמִיד לְפָנֶיהָ וַתְּצַוֵּהוּ עַל מָרְדְּכָי לָדַעַת מַה זֶּה וְעַל מַה זֶּה:}

נס כפול רואים אנו בפסוק זה. א. עצם הדבר שאסתר לא הסתפקה במה ששלחה בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, אלא אף חיפשה לדעת מה עניינם של הזעקה, והשק שלובש, והאפר שנתון על ראשו, ועל ידי כך יכל לגלות לה מחשבת המן, ולצוותה לילך אל המלך וכמו שיתבאר לקמן. וזהו נס, שלמעשה לא היתה צריכה להטריח עצמה שוב לשלוח שליחים להודיע לה מה קורה עם מרדכי, שאחר שראתה שהוא אינו מוכן להטיב ליבו ולהפסיק תעניתו, היה לה לעצור בעד השתדלותה לברר מה קורה איתו, שהיתה מבינה אותו, שדבר מה מעיק על ליבו, ולא עליה המלאכה לנחמו, שהרי היא מלכה, ועומדת בבית המלך, ואיך תוכל להועיל לאזרחי מדינתה ממקום כזה בהדר גאונה וכבודה, שלא נאה הדבר שמלכה הנמצאת בבית המלכות תלך לטפל בעניין פרטי של אזרח בודד.

אך משמים כן רצו שתשאל בעניינו של מרדכי, לדעת על מה כל זאת, ולכן לא נחה ולא שקטה, עד ששלחה איש מסריסיה לדעת מה קורה עם מרדכי היהודי.

ב. נס נוסף שנתגלה בזאת, שלא די ששלחה סריס מסריסיה, אלא גם הסריס ששלחה היה התך, והוא דניאל (מגילה ט"ו ב'), ובכן היה נס במה שדוקא דניאל היהודי הוא זה אשר היה מקום מושבו בין סריסיה של אסתר, וכך יכלה לְהִוַדָע למה שקורה עם מרדכי היהודי. ואילו היה אחר שאינו יהודי - מסריסיה, כיצד היתה שולחתו אל מרדכי כיון שיש חשש שיגלה לזרים מה שאמרה לו לומר למרדכי ואז יבואו לסכל את עצתם, וגם שאם יתודע שאסתר קרובת מרדכי והיא יהודיה, דבר זה יתגלה למלך ויש חשש שלא ירצה אותה למלכה. (ומה שהשאיר את דניאל במלכותו אפילו שהוא יהודי, זהו מפני שלא היה ממשרתי המלך הרואים פניו, רק היה אחד מהסריסים האחרים העומדים בשאר המשמרות, ולכן עתה כשבאה אסתר, נתן את דניאל להיות מסריסיה, וחשב שאסתר לא אכפת לה העם אשר ממנו התך הובא. אבל אחשורוש בעצמו לא היה נותן ליהודי להיות אחד ממשרתיו שלו בעצמו. ובגלל חכמתו של דניאל, הוכרח להשאירו בבית המלכות). [ולמי שאומר ממוכן הוא דניאל (ע' תרגום שני א' ט"ז, ולפי זה דניאל הוא ממוכן והוא התך), אין להקשות איך נתנו אחשורוש להיות מרואי פניו (כמבואר בפרק א'). שהרי מבואר בתרגום שני שמשמים סיבבו שדניאל יהא המיעץ להרוג את ושתי, ולכך נקרא "ממוכן" על שם שהיה מוכן לעניין זה. ואף זה היה נס שאחשורוש בחר דוקא בדניאל להיות מהיושבים ראשונה במלכות כדי שתסבב על ידו דבר הריגת ושתי ותבוא אסתר למלוך במקומה]. אם כן, משמים היה שבדיוק התך הוא זה אשר הושם אצל אסתר הצדקת לשרתה, וכך יכלו מרדכי ואסתר להתדבר ביניהם בלא שום חשש.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) להרב ישראל בן ישי הכהן שליט"א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן