פרק ב - פסוק כב - מגילת הסתר

תוכן עניינים

--------

{וַיִּוָּדַע הַדָּבָר לְמָרְדְּכַי וַיַּגֵּד לְאֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה וַתּאמֶר אֶסְתֵּר לַמֶּלֶךְ בְּשֵׁם מָרְדְּכָי:}

תמוה הדבר איך יתכן ששני אנשים מדברים דברים כל כך סודיים ואינם חוששים לכך שמשהו עומד לידם ושומע דבריהם? הרי היה להם לחוש שמא מרדכי מבין שפתם! ובפרט שהוא עלה מארץ ישראל, ואינם יודעים את מקורו, ואולי דיברו שם בטרסיית [-כשפתם (מגילה י"ג ב')] בסביבתו? ועוד, מנין להם שאיש כזה מכובד לא למד לשונם, שהרי הוא מיושבי הסנהדרין וחשוב ליהודים, וראוי לו להיות איש חכם ויתכן שמבין את דבריהם. ועוד, כיון שהוא דן את העם, יתכן מאוד שהוא יודע מה שמדברים עתה, שהרי כשבאים לפניו המדברים בטרסיית צריך הוא להבין שפתם. ואיך לא חששו לכל זה. אלא זהו נס, שמשמים רצו ששני סריסים אלו ידברו לידו בלא לחוש, וכך תתגלה עצתם למרדכי, ויֵעשה מטיבו של המלך.

ועוד, מה שאסתר המלכה אמרה הדבר למלך בשם מרדכי, זהו נס, שהיתה יכולה לומר: "המלך, הזהר. בגתן ותרש רוצים להורגך". ולמה צריכה לומר למלך שמרדכי הוא זה שגילה את הדבר. אלא שהיה זה משמים שתיתלה ההצלה במרדכי, ויהא מטיבו של המלך, ותסבב הצלה על ידו לעם ישראל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) להרב ישראל בן ישי הכהן שליט"א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן