פרק א' - פסוק ט - מגילת הסתר

תוכן עניינים

--------

{גַּם וַשְׁתִּי הַמַּלְכָּה עָשְׂתָה מִשְׁתֵּה נָשִׁים בֵּית הַמַּלְכוּת אֲשֶׁר לַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ:}

בספר "טעמא דקרא" (בפסוק "אמר למהומן") מבואר שאחשורוש שלח אל ושתי את שבעת הסריסים שהיו ממונים על המהומות וההפגנות, ולכך נתבזתה ושתי ולא באה (עד כאן). ולפי זה היה נס שגם ושתי עשתה משתה נשים, וכשאחשורוש שלח אליה את הסריסים היתה יושבת בפני כולן, וכך נתבזתה, שהרי אם היתה לבדה, לא היתה כל כך מתבזית, ואז לא היתה שולחת לו דברי גנאי, ולא היה הורגה. ורק על ידי מה שגם היא עשתה משתה נשים והיתה בפני כולם, התבזתה בסריסים, כי נשלחו להביאה אל המלך כאילו היא אחד האסירים, ושלחה למלך דברי גנאי.

ועוד מבואר בפסוק, שושתי עשתה משתה בבית המלכות – באותו בנין של אחשורוש. ולכן חשב אחשורוש להביאה, שהיתה קרובה אליו. אבל אם היתה עושה את המשתה במקום מיוחד, כמו שהיתה צריכה לעשות [וכן משמע מדברי רבותינו (מגילה י"ב ב') שדייקו מזה שלא עשתה המשתה במקום אחר, שאף היא נתכונה לדבר עבירה להיות קרובה לאנשים], וכיון שהיתה בקרבתו, ההין אחשורוש להזמינה לשם כשרק כתר מלכות לראשה. אבל אם היתה בבנין אחר, אין זה כבוד למלכה לעבור כך בחוץ, כי זה דבר נבזה ומאוס, ולא היה קורא לה. אבל משמים רצו שיקרא לה, ולכן סיבבו שתִמַצֵא באותו בנין - לידו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) להרב ישראל בן ישי הכהן שליט"א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן