פרק א' - פסוק ו - מגילת הסתר

תוכן עניינים

--------

{חוּר כַּרְפַּס וּתְכֵלֶת אָחוּז בְּחַבְלֵי בוּץ וְאַרְגָּמָן עַל גְּלִילֵי כֶסֶף וְעַמּוּדֵי שֵׁשׁ מִטּוֹת זָהָב וָכֶסֶף עַל רִצְפַת בַּהַט וָשֵׁשׁ וְדַר וְסֹחָרֶת:}

מבואר בפסוק שהכין להם אחשורוש דברים מיוחדים, שגם במשתה רגיל לא עושים כן. [והראיה לזה מה שהפסוק מספר על מה שהיה שם, שאם אינם דברים מיוחדים, למה הכתוב מספר זאת, כבר נדע לבד מה היה שם כפי מה שרגילים לעשות במשתה המלכים אלא ודאי שהיה שם פאר מיוחד]. וזה גרם להם לבוא, מכמה פנים:

א. כנזכר לעיל, משום שראו שהעיקר בסעודת אחשורוש אינו האוכל והמסיבה, אלא עיקר הזמנתו היא בכדי להראותם את גודל עושרו, ולהתכבד בבואם אליו, ולכן לא יקפיד אם לא יאכלו מאכליו, שעצם מה שבאים אליו ומכבדים הזמנתו, די לו בזה. ועוד, שודאי ישמע להם להניחם מלאכול מה שאסור להם מצד דתם, מפני שעל ידי זה יכבדוהו.

ב. כששמעו שיש שם כל הכלים המיוחדים האלה ומצעים משובחים ומיטות מכובדות ורצפה מפוארת, הסתקרנו לראות כל זאת בעיניהם, שאינה דוֹמָה שמיעה לראיה.

ג. גם חפצו להתכבד בעצמם בכזה כבוד גדול, ורצו להרגיש כמה ימים כמו שרים ועשירים. אמנם בשביל שתי סיבות אלו האחרונות לא היו הולכים למשתה רע כזה, אך זה גם כן שיחד אותם לילך לאותו מקום.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) להרב ישראל בן ישי הכהן שליט"א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן