פרק א' - פסוק ה - מגילת הסתר

תוכן עניינים

--------

{וּבִמְלוֹאת הַיָּמִים הָאֵלֶּה עָשָה הַמֶּלֶךְ לְכָל הָעָם הַנִּמְצְאִים בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה לְמִגָּדוֹל וְעַד קָטָן מִשְׁתֶּה שִׁבְעַת יָמִים בַּחֲצַר גִּנַּת בִּיתַן הַמֶּלֶךְ:}

"ובמלואת הימים האלה". לאחר שעשה המלך משתה לכל שריו ועבדיו, אז ערך משתה לבני העיר שושן, בשבעת ימים נוספים, ובכך הראה חשיבות מיוחדת להם, שהרי עשה להם משתה ניפרד וטרח עבורם בצורה פרטית ומיוחדת. וכיון שכן הוא, הרי אם לא ילכו אל המשתה הרי המלך יפגע יותר. ואז יכול להיות שיכעס עליהם הרבה. שהוא מכין משתה מיוחד עבורם, והם לא מגיעים. ופחדו מכך היהודים. וגם זה היה סיבה ליהודים לילך למשתה.

ועוד, מה שהמלך עשה משתה מיוחד עבור בני עירו, בזה היה ניכר מאד מי החסיר בואו אל המשתה, שאילו היה עושה משתה לבני עירו ביחד עם כל השרים והעמים, לא היה המלך שם לב כל כך לראות מי חסר, כיון שהיו נבלעים בין כל אלה שבאו. אבל כיון שהזמינם במשתה ניפרד, היה מורגש מי הגיע ומי לא הגיע והיה רואה שעם שלם נמנע מלבוא אל המשתה, וכשהיה רואה שהיהודים לא הגיעו, היה כועס עליהם. ולכן החליטו היהודים לילך.

"עשה המלך". המלך בעצמו ערך את המשתה. ואילו עורכי המשתה היו שרי המלך ולא המלך בעצמו, לא היה כל כך קשה ליהודים לסרב לבוא אל המשתה. והיו מסתפקים במשלוח דורון מאת היהודים לכבוד המלך, והיו נמנעים מלילך אל המשתה. אבל עכשיו שהמלך בעצמו עשה את המשתה, והוא מזמין את כל האזרחים לבוא, מי שמסרב לבוא אל המשתה, הרי הוא ממאן בהזמנת המלך. וגם זה הקשה על היהודים לסרב לבוא אל המשתה.

"בשושן הבירה". גם היות מה שהמשתה היה בשושן הבירה שהיא עיר המלוכה, כל אנשי העיר נקראים קרובים אל המלוכה. ובכך, האזרחים שבאותה העיר הם המייצגים את אנשי שאר המדינות, כל אחד את אומתו. אומה שאנשיה הגיעו אל המשתה, נחשב שכל אותה האומה מכבדת את המלך. אבל אומה שאנשיה לא הגיעו אל המשתה, נחשב שכל אותה האומה מורדת במלך. ולא יעלה על דעת המלך לומר שרק אנשי אותה העיר מאומה זו אינם מכבדים אותו ואילו שאר אנשי האומה שנמצאים במדינות אחרות כן מכבדים אותו. כי אנשי עירו הם המייצגים. וכמו שאלו שבמדינתו לא הגיעו, ודאי שאם היה מזמין את אנשי אותה האומה משאר המדינות לא היו מגיעים. ובכך הבינו היהודים שבשושן, שאם לא יגיעו למשתה, יחשוב המלך שכל היהודים, גם אלו שבמדינות האחרות, כולם שונאים אותו. ואז כל היהודים יוכלו להסתכן. ולכן החליטו אותם יהודים שהלכו אל המשתה, שעדיף להם לילך בשביל להועיל לכל היהודים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) להרב ישראל בן ישי הכהן שליט"א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן