פרק א' - פסוק ב - מגילת הסתר

תוכן עניינים

--------

{בַּיָּמִים הָהֵם כְּשֶׁבֶת הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ עַל כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ אֲשֶׁר בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה:}

"כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו". אומר רש"י: "משנתקימה המלכות בידו". שהרי מלך חדש חושש בתחילה לראות מי הם מתנגדיו ומי הם מעריציו, ואלו מדינות עימו בשלום, ומי עומד לעשות בו מלחמה וכו', אבל כאן אחשורוש כבר התיישב לגמרי על ממלכתו, ולא היה טרוד בענייני המלוכה, והיה מופנה כולו אל המשתה. ולכן היה שׂם לב מי מגיע למשתה ומי לא, ואיזה עם יותר מחבבים ומוקירים אותו ומגיעים למשתה שהכין. ומי שלא יגיע, יזכרהו המלך בעתיד ובודאי שלא יטיב לו בעבור זאת, ואם אותו אדם יצטרך עזרה או חנינה מהמלך, לא יעזור לו המלך. וזה באדם יחיד, וכל שכן באומה שלמה שאם ימנעו מלפקוד את המשתה שערך, שנראה הדבר כפגיעה במלכות. ויתכן עוד, שיחשוב המלך שאותה אומה זוממים מלחמה נגדו.

ומחמת זה חשבו היהודים שטוב להם ללכת את המשתה. ובכך יטיבו לעם היהודי שבכל העולם, וכולם ימצאו חן בעיני המלך ע"י שיראה שגם היהודים באים אל המשתה שהכין.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) להרב ישראל בן ישי הכהן שליט"א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן