פסוקים בתורה המבארים חביבותם וחשיבותם של ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל פסוקים בתורה המבארים חביבותם וחשיבותם של ישראל
תוכן עניינים

--------

(מספר ''דרכי שלום'')

''כה אמר ה' בני בכרי ישראל'' (שמות ד', כ''ב.).

''והייתם לי סגלה מכל העמים וכו' '', (תרגום יונתן: ותהון קדמי חביבין), ''ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש'' (שם י''ט, ה-ו).

''ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'' (שם כה, ח').

''אבני זכרן לבני ישראל, ונשא אהרן את שמותם לפני ה' על שתי כתפיו לזכרן'' (שם כ''ח, י''ב) - מרגלית מדכרן זכותא לבני ישראל [מרגלית המזכרת זכותם של ישראל לפני הקדוש-ברוך-הוא].

''כי עם קדוש אתה לה' אלקיך, בך בחר ה' אלקיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה. לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. כי מאה בת ה' אתכם וכו' '' (דברים ז', וז).

''ואהבך וברכך וכו' '' (שם ז', י''ג).

''רק באבתיך חשק ה' לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם, בכם, מכל העמים כיום הזה'' (שם י', ט''ו).

''בנים אתם לה' אלקיכם וכו'. כי עם קדוש אתה לה' אלקיך ובך בחר ה' להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה'' (שם י''ד, א-ב) פרש האבן עזרא: וטעם בנים - אחר שתדעו שאתם בנים לה', והוא אוהב אתכם יותר מהאב לבן.

''וה' האמירך היום להיות לו לעם סגלה וכו' '', ותרגם יונתן בן עזיאל: ומימרא דה' חטיב יתכון חטיבא חדא בעלמא יומנא, דהכין כתיב מאן כוות עמך ישראל, עם יחידאי בארעא, מטול למהוי ליה לעם חביב וכו' (שם כ''ו, י''ח).

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל בר לבב - אהבת ישראל

מגוון מפורט של מקרים רבים בחיי היום יום הגוררות בסיבתן את עוון "שנאת חינם" עם עצות בחונות ומנוסות להסרת השנאה והחדרת האהבה
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן