עולם הזה עולם הנסיון - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

ועוד רומז ''בראשית וגו' את השמים ואת הארץ'', הינו דע, ששמך האלקים בארץ למבחן ונסיון התלך בדרכיו אם לא, האלקים ברא ''שמים'' שזה בחינת רוחניות תורה ומצוות, וברא ''ארץ'' שזה בחינת גשמיות ותאוות ותענוגות עולם הזה, ושמך האלקים פה לנסותך במה תחפץ, ומזהירך ! ''והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלקים מרחפת על פני המים'', דע ! ''הארץ'' - הגשמיות והתאוות - הם תהו ובהו שאין בהם מועיל כלל, ודומים לאדם המהלך בחשך ולפניו תהום פעורה שבודאי יפל ולא יקום, מי שמהלך בתאוות עולם הזה הנו הולך בחשך ולפניו תהום רבה ''וחשך על פני תהום'', ועוד, ''ורוח אלקים'' בחינת מדת הדין ''מרחפת על פני המים'', מרחפת ושורה על פני המים, ''מים'' רומז לתענוגות [כמו שכתב ב''שערי קדשה'' שבכח הרע יש כמה בחינות, יש בחינת אש והנו הכעס וכו' ויש בחינת רוח עפר וכו' ובחינת מים רומז לתענוגות והבלי עולם הזה], ועל זה מרחפת רוח אלקים הרומזת לדינים ויסורים רעים שבאים ועוכרים אותו מן העולם.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן