סכום

תוכן עניינים

--------

עקר עבודת האלול ליצר סבות שיביאוהו לירא ממשפט ה', והסבות לכך הם ההתבוננות במשפט והבנתה. הנה לומדים בישיבה פרק בן סורר ומורה, העיון בפרשה זו חיב להביא את האדם ליראה ופחד מהמשפט. נער בן שלש עשרה שנה נדון למיתה על היותו זולל וסובא, אמרה תורה ''ימות זכאי ואל ימות חיב''. וכך כל התורה כלה מעידה על משפט ללא תכלית. כן ההתבוננות בפחד שפחדו הראשונים מאימת המשפט, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך מה הוא משפט, והיאך צריך להיות הפחד ממשפט. כן העצה הנוספת שזכרנו, הבנת ערך החיים ויקרותם, וידיעה כי כל זה בא במשפט כן חיב הוא לדרש ולבקש סבות ככל שיוכל. בלמדו מוסר חיב ללמד על דרך זה התעוררות וסבות לזכות בדין.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן