סימן רנ - הכנת הסעדות לשבת - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

דף הבית ספרי קודש אונליין שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים/מגני ארץ) סימן רנ - הכנת הסעדות לשבת - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן רנ - הכנת הסעדות לשבת

א א יַשְׁכִּים בַּבֹּקֶר בָּיוֹם הָשִּׁשִּׁי לְהָכִין צָרְכֵי שַׁבָּת, וַאֲפִלּוּ יֵשׁ לוֹ כַּמָּה עֲבָדִים לְשַׁמְּשׁוֹ יִשְׁתַּדֵּל לְהָכִין ב בְּעַצְמוֹ שׁוּם דָּבָר לְצָרְכֵי שַׁבָּת כְּדֵי לְכַבְּדוֹ, כִּי רַב חִסְדָּא הָיָה מְחַתֵּךְ הַיֶּרֶק דַּק דַּק; וְרָבָה וְרַב יוֹסֵף הָיוּ מְבַקְּעִין עֵצִים; וְרַ''ז הָיָה מַדְלִיק הָאֵשׁ; וְרַב נַחְמָן הָיָה מְתַקֵּן הַבַּיִת וּמַכְנִיס כֵּלִים הַצְּרִיכִים לְשַׁבָּת וּמְפַנֶּה כְּלֵי הַחֹל; וּמֵהֶם יִלְמַד כָּל אָדָם, וְלֹא יֹאמַר: לֹא אֶפְגֹם כְּבוֹדִי, כִּי זֶה הוּא כְּבוֹדוֹ שֶׁמְּכַבֵּד הַשַּׁבָּת. { הַגָּה: וְיֵשׁ לְהַשְׁחִיז } ג { הַסַּכִּין בְּעֶרֶב שַׁבָּת, כִּי זֶהוּ מִכְּבוֹד הַשַּׁבָּת שֶׁמֵּכִין עַצְמוֹ לַאֲכִילָה } (כָּל בּוֹ וּבֵית יוֹסֵף בְּשֵׁם סֵפֶר חַיֵּי עוֹלָם). ב יַרְבֶּה בְּבָשָׂר וְיַיִן וּמִגְדָּנוֹת כְּפִי יְכָלְתּוֹ.

באר היטב - סימן רנ - הכנת הסעדות לשבת

א א ישכים. ויותר טוב לקנות ביום ו' מביום ה' ויאמר על כל דבר שקונה זהו לכבוד שבת כתבים. ומצוה להכין צרכי שבת מחד בשבתא כי גם הלל מודה בזה ד''מ עיין מ''א. ויחזור בתשובה בכל ע''ש כי דומה לעה''ב מי שטרח בע''ש וכו' ויש לפנות קורי עכביש שבבית. תוצאות חיים. ומצוה לטעום מכל התבשילין בע''ש. האר''י ז''ל: ב בעצמו. וה''ה בכל מצוה מצוה בו יותר מבשלוחו: ג הסכין. מדכתיב והכינו את אשר יביאו הך את נרמז בו סכין מלשון לאתים ולמזמרות:

מגן אברהם ר״נ - סימן רנ - הכנת הסעדות לשבת

א׳ ישכים בבקר. ויותר טוב לקנות ביום ו' מביום ה' ויאמר על כל דבר שקונה זהו לכבוד שבת (כתבים) ועסי' תקע"ב ס"א דמשמע דיש לקנות ביום ה' עיין בסדה"י ואף על פי שהכין בהשכמה מצוה היא שיוסיף גם בין השמשות שנ' והי' משנה וגו' (ש"ל ב"י): בד"מ כ' בא"ז מצוה להכין מחד בשבתא לשבת כשמאי ואף על פי שאמרו הלל מדה אחרת הית' בו ה"פ אף על פי שכל מעשיו היו לש"ש היתה בו מדה זאת אבל גם הלל מודה שמדת ב"ש עדיפ' טפי וכ"מ במעש' דקצב שיש לעשות כשמאי ע"כ והרמב"ן כתב בפי' החומש דלית הלכתא כשמאי ובסי' רמ"ב משמע כא"ז עכ"ל, וכ"פ הב"ח בססי' רמ"ב וכ"כ רש"י בחומש זכור את וכו': מצוה לטעום התבשילין וצריך לטעום מכל תבשיל בע"ש (כתבים): ב׳ להכין בעצמו. וה"ה בכל מצוה מצוה בו יותר מבשלוחו:

טורי זהב על שולחן ערוך אורח חיים ר״נ

א׳ ישכים בבקר. שנא' והיה ביום הששי אין והיה אלא מיד שנא' והיה כי קם הפלשתי: ב׳ ויש להשחיז כו'. מדכתיב והכינו את אשר יביאו הך את נרמז בו סכין מל' לאתים ולמזמרות:

ספר מחצית השקל על אורח חיים ר״נ

ר״נ:ב׳קל״ח א׳ (ס"ק א) ישכים כו' ויאמר כו' שע"י הדבור יחול קדושת שבת על אותו דבר כי הדיבור באדם לא דבר ריק הוא: ב׳ ועסי' תקע"ב כו' שכ' אין גוזרים תענית על הציבור שיהי' יום תענית הראשון ביום ה' דכשיראו שיקנו הציבור ביום ה' לצורך שני סעודות גדולות א' לצורך הלילה כי התענו כל היום וא' לסעודת שבת יסברו שרעב בא לעולם ויתייקר השער כי עדיין לא נתפרסם גזירת התענית ומזה מוכח שדרכם היה לקנות לצורך שבת ביום ה': ג׳ והיה משנה אסמכתא בעלמא: ד׳ אף ע"פ שכל מעשיו לשם שמים היתה בו מדה זו כו' ומדאמרינן אע"פ שכל מעשיו כו' משמע מזה כיון דכל מעשיו לש"ש ה"ל גם בזה לתפוס מנהג ב"ש דמזה היה נראה ג"כ שמעשיו לש"ש מ"מ מדה אחרת ה"ב ומסתמא טעמו ונימוקו עמו ואנחנו לא נדע משמע דמדת ב"ש עדיפא ולכן הוצרך לב"ה לומר דבזה יצא ממדתו וכיון דאנחנו לא ידענא טעמא דהלל ומסברא מדת ב"ש עדיפא יש לעשות כב"ש וכ"מ במעשה דקצב. בשבת דף קי"ט ע"א שאמר שזכה לעושר רב מפני שהתנהג כב"ש:

לזכות מרן רבם של כל ישראל רבי יוסף קארו בן הרב אפרים בן הרב יוסף בן הרב אפרים, רבי משה איסרלישׂ בן רבי ישראל ומלכה, רבי יהודה אשכנזי בן הרב שמעון סופר, רבי אברהם אבלי בן רבי חיים הלוי, רבי דוד הלוי סגל בן רבי שמואל, רבי שמואל הלוי קֶעלין בן רבי נתן נטע הלוי - ולזכות כל ישראל החיים והמתים ולתיקון כל ישראל החיים והמתים.

בס''ד -

שולחן עורך ובאר היטב: כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א

מגן אברהם: מקור: primo.nli.org.il רשיון: בנחלת הכלל טורי זהב ומחצית השקל: כנ"ל כמו המגן אברהם - דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן