סימן קעו - שהפת פוטר את הפרפרת - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

דף הבית ספרי קודש אונליין שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים/מגני ארץ) סימן קעו - שהפת פוטר את הפרפרת - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן קעו - שהפת פוטר את הפרפרת

א בֵּרַךְ עַל הַפַּת, פּוֹטֵר אֶת הַפַּרְפֶּרֶת דְּהַיְנוּ פֵּרוּרֵי פַּת א דַּק דַּק שֶׁדִּבְּקָם עִם מָרָק אוֹ דְּבַשׁ; בֵּרַךְ עַל הַפַּרְפֶּרֶת, לֹא פָּטַר אֶת הַפַּת. { הַגָּה: בֵּרַךְ עַל הַפַּרְפֶּרֶת, פּוֹטֵר מַעֲשֵׂה קְדֵרָה שֶׁהוּא דַּיְסָא וְכַיּוֹצֵא בּוֹ; וְכֵן אִם בֵּרַךְ עַל מַעֲשֵׂה קְדֵרָה, פּוֹטֵר אֶת הַפַּרְפֶּרֶת } (גְּמָרָא פֶּרֶק כֵּיצַד מְבָרְכִין וְרַמְבַּ''ם בְּפֵרוּשׁ הַמִּשְׁנָה).

באר היטב - סימן קעו - שהפת פוטר את הפרפרת

א א דק. ואין בהם תואר לחם שצריך לברך במ''מ ופת פוטרתן דבאים להמשיך תאות המאכל. ב''ח ועי' סי' קס''ח ס''ח וסי''ג דאפי' אינן באין להמשיך פת פוטרתן כיון שהן עצמן מזון. מ''א:

מגן אברהם קע״ו - סימן קעו - שהפת פוטר את הפרפרת

א׳ פירורי פת. דאין בהם תואר לחם שצריך לברך במ"מ ופת פוטרתן דבאים להמשיך תאות המאכל (ב"ח) ועסי' קס"ח ס"ח וסי"ג דאפי' אינן באים להמשיך פת פוטרתן כיון שהן עצמן מזון ועיין סי' קע"ד ס"ז:

טורי זהב על שולחן ערוך אורח חיים קע״ו

א׳ שדיבקם עם כו'. דאז הוי ברכתו בורא מיני מזונות כמו מעשה קדירה:

ספר מחצית השקל על אורח חיים קע״ו

אין

לזכות מרן רבם של כל ישראל רבי יוסף קארו בן הרב אפרים בן הרב יוסף בן הרב אפרים, רבי משה איסרלישׂ בן רבי ישראל ומלכה, רבי יהודה אשכנזי בן הרב שמעון סופר, רבי אברהם אבלי בן רבי חיים הלוי, רבי דוד הלוי סגל בן רבי שמואל, רבי שמואל הלוי קֶעלין בן רבי נתן נטע הלוי - ולזכות כל ישראל החיים והמתים ולתיקון כל ישראל החיים והמתים.

בס''ד -

שולחן עורך ובאר היטב: כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א

מגן אברהם: מקור: primo.nli.org.il רשיון: בנחלת הכלל טורי זהב ומחצית השקל: כנ"ל כמו המגן אברהם - דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן