סימן מה - סיכוך בסכך של קדושת שביעית

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ג' סימן מה - סיכוך בסכך של קדושת שביעית
תוכן עניינים

--------

שאלה: אדם שיש לו ב' אפשריות, או סוכה עם קיינעס סכך, [עם חוט קשירה] או סכך של קדושת שביעית, שיש חשש שמור ונעבד, מה עדיף? והטעם?

תשובה: כתבתי בתשובה אחרת דנקטינן שאין בלולב קדו"ש עי' שו"ת משנ"י (ח"א סי' כ"ט והלאה) וא"כ אין סכך שיש בו קדו"ש, דעצים או קנים שמסככים בהם, הסיכוך אינו מחייבם בקדו"ש, שאין הנאתו וביעורו שוה (סוכה מ.) דכָלים רק לזמן ארוך, ואפשר לסכך עשרות שנים בלולבים, ועל עצים אחרים אין קדו"ש, דסתם עצים להסקה, ואין ראויים לטאטאות הבית כי אם לולב.

וגם מחצלת כשרה לסכך בה, ומי שרוצה להחמיר ע"ע במחצלת יסכך בלולבים פתוחים (כאלה הנמכרים לסכך).

(ר"ח חשון תשס"ט)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן