סימן ט - תפלה כשטלפון סלולרי רוטט בכיסו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ג' סימן ט - תפלה כשטלפון סלולרי רוטט בכיסו
תוכן עניינים

--------

שאלה: אדם שמחכה לשיחה מאד חשובה, ורוצה להתפלל שחרית, ויש לו ב' אפשרויות, א. שישאיר הפלאפון שלו פתוח שיצלצל בקול, וברגע שישמע הצלצול ייצא מבית הכנסת. ב. שישאיר הפלאפון במצב רטט, אולם זה מפריע לו להתרכז בתפלתו, שכל רגע מתבונן אם הטלפון רוטט, או לא.

בקיצור: מה עדיף, האם כבוד הבית הכנסת שלא יצלצל הפלאפון בקול ויפריע לאחרים התפילה, או ריכוז תפלתו? והטעם?

תשובה: מאחר שאסור להכנס לביהכ"נ עם פלאפון זמין (כשו"ת משנ"י ח"ד או"ח י"ד) אין להכנס כלל לא כשפתוח לצלצול ולא כשרוטט, ובשו"ת להורות נתן החמיר אפי' שאנשי הצלה לא יכנסו אתו. ואפי' אם נקל להם, אבל בודאי אסור להפריע לאחרים ולעצמו, וגם לפרוץ את האיסור ע"י ששומעים פלאפון מצלצל ולא יודעים אצל מי, וחוששים שהותרה הרצועה.

ומי שיש לו פלאפון רוטט לא חושב עליו תמיד, אלא מתרגל שכאשר ירטט ירגיש בו (ויש כאלה שתחילה רוטט, ואם לא מרימים מתחיל לצלצל), א"כ פשיטא שזה שהותר לו יעשנו רוטט, אבל ישתדל מאד שלא יזקק להיתר, אלא יוכל לסגרו לגמרי.

(י"א אלול תש"ע)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן