סימן ז - מה עדיף ברכת כהנים או תפילה ברוב עם

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ג' סימן ז - מה עדיף ברכת כהנים או תפילה ברוב עם
תוכן עניינים

--------

שאלה: אדם שיש לו אפשרות או להתפלל בבית הכנסת שיש שם רוב עם, או בבית הכנסת שישמע שם ברכת כהנים, אבל אין שם ברוב עם, היכן עדיף שיתפלל? והטעם?

תשובה: לדעת החרדים מצוה על הכהן לברך, ועל הישראל להתברך, ואילו ברב עם הדרת מלך הוא הידור, שאינו דוחה שום מצוה [כדהארכנו בזה בס"ד, בענין ברב עם הדרת מלך] וא"כ צריך להתפלל במקום שישמע נ"כ ויתברך מהכהן.

אבל בזה יש להסתפק אם רגיל בבכ"נ שמאריכים ומתפללים בכונה וברגש, אבל אין שם כהן, ובזה ג"כ מסתבר שתפלה בכונה עדיפה, שזו עיקר העבודה שבלב להתפלל בכונה וברגש.

(א' אב תשע"א)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן