סימן ה – כונת הברכות – שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

דף הבית ספרי קודש אונליין שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים/מגני ארץ) סימן ה – כונת הברכות – שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן ה – כונת הברכות

א יְכַוֵּן בַּבְּרָכוֹת פֵּרוּשׁ הַמִּלּוֹת, כְּשֶׁיַּזְכִּיר הַשֵּׁם יְכַוֵּן פֵּרוּשׁ קְרִיאָתוֹ בְּאַדְנוּת, שֶׁהוּא אֲדוֹן הַכֹּל וִיכַוֵּן בִּכְתִיבָתוֹ א בְּיוֹ"ד הֵ " א ב שֶׁהָיָה וְהֹוֶה וְיִהְיֶה. וּבְהַזְכִּירוֹ אֱלֹהִים יְכַוֵּן שֶׁהוּא תַּקִּיף בַּעַל הַיְכֹלֶת, וּבַעַל הַכֹּחוֹת כֻּלָּם:

באר היטב – סימן ה – כונת הברכות

א א ביו"ד ה"א. אבל כשנכתב באלף דל"ת אין לכוין אלא שהוא אדון הכל וצריך לקרותו בפתח ובקמץ תחת הנו"ן. וכשנכתב י' ה"א מקצתן קורין בפתח ומקצתן קורין בצירי וכן מנהג אשכנזים. ב"ח: ב ויהיה. (עיין תוס' יו"ט פ"ד דסוכה):

מגן אברהם ה׳ – סימן ה – כונת הברכות

א׳ ביו"ד ה"א. אבל כשכתוב באל"ף דל"ת אין לכוין אלא שהוא אדון הכל וצריך לקרותו בפת"ח וקמ"ץ תחת הנו"ן וכשנכתב ביו"ד ה"א מקצתן קורין בפת"ח ומקצתן קורין נוטין לציר"י וכן מנהג האשכנזי' (ב"ח) ובתשובת ר"מ מלובלין אי' שגם כשנכתב באל"ף דל"ת יקרא בענין שלא תהא הברת הפת"ח ניכרת ע"ש בשם ציוני: ב׳ ויהיה. כי מצינו וי"ו במקום היו"ד ע' תי"ט פ"ד דסוכה:

טורי זהב על שולחן ערוך אורח חיים ה׳

אין

ספר מחצית השקל על אורח חיים ה׳

ה׳:ס״א א׳ ס"ק א ביו"ד כו'. וצ"ל בפת"ח ר"ל תחת האלף ועל הדל"ת חולם א"צ לפרש ובקמ"ץ תחת הנו"ן אבל לא חיר"ק דמשמע ח"ו שהוא אדון לו לבדו משא"כ בקמ"ץ משמעו אדון לכל ובתשובת ר"מ מלובלין סי' פ"ג. אך בספר א"ר כ' שגם מהר"ם סוף ימיו חזר בו והודה שיהי' נקר' האל"ף בקטף פת"ח. אך לא יאריך לנוע הרבה השו"א ולא הפת"ח: ה׳:ס״ב א׳ ס"ק ב' שהיה כו' וי"ו במקום כו' דכתיב ולי יהושע דצריך שני יודי"ן אחר יו"ד השורש שהוא ישע ויו"ד הפעולה המשמש'. ועכצ"ל שהוי"ו שאחר הה"א תמורת יו"ד אחת. וא"כ כאן בהשם ג' אותיות האחרונות מורים הוה. ואם תחלוף הוי"ו ביו"ד מורים ג' אותיות הלז היה ובצירוף יו"ד שבתחלה השם מורים יהיה:

לזכות מרן רבם של כל ישראל רבי יוסף קארו בן הרב אפרים בן הרב יוסף בן הרב אפרים, רבי משה איסרלישׂ בן רבי ישראל ומלכה, רבי יהודה אשכנזי בן הרב שמעון סופר, רבי אברהם אבלי בן רבי חיים הלוי, רבי דוד הלוי סגל בן רבי שמואל, רבי שמואל הלוי קֶעלין בן רבי נתן נטע הלוי – ולזכות כל ישראל החיים והמתים ולתיקון כל ישראל החיים והמתים.

בס"ד –

שולחן עורך ובאר היטב: כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט"א

מגן אברהם: מקור: primo.nli.org.il רשיון: בנחלת הכלל טורי זהב ומחצית השקל: כנ"ל כמו המגן אברהם – דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן