סימן ה - האם רחיצה במים קרים נחשבת רחיצה או לא

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ד סימן ה - האם רחיצה במים קרים נחשבת רחיצה או לא
תוכן עניינים

--------

שאלה

בס"ד
שלו' רב לכב' ידידי ורעי החש' מע"כ הרהג"ר עקיבא משה סילבר שליט''א,
כבוד הרב האם רחיצה במים קרים נחשבת רחיצה או לא נחשבת רחיצה כמו במים חמים ע"ג גוף האדם? וצדדי ההלכה בנדון.
לתשובת כב' הרב אודה מקרב ליבי.

תשובה

יום שני ד' אב תשע"ו

שלום רב

רחיצה במים קרים נחשבת רחיצה לגבי דינים מסוימים, ולגבי דינים מסוימים אינה נחשבת רחיצה, כמו בדיני אבילות מצאנו חילוקים בזה.

לגבי תשעת הימים לאדם הסובל מזיעה שיש מתירים להתרחץ י"א שזה במים צוננים בלבד ויש מתירים גם במים חמים.

בכבוד רב

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן