סימן ד - עשרה ראשונים או ברכת כהנים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ג' סימן ד - עשרה ראשונים או ברכת כהנים
תוכן עניינים

--------

שאלה: אדם שיש לו ב' אפשרויות, א') להתפלל בבית הכנסת שיהיה שם מעשרה ראשונים, אבל לא ישמע שם ברכת כהנים (כי אין שם כהנים), ב') להתפלל בבית הכנסת שישמע שם ברכת כהנים, אבל לא יהיה שם מעשרה ראשונים, מה עדיף? והטעם?

תשובה: כתוב בשער הכונות (דף ג' טור ג') שאחת הסיבות שרבה"ק האר"י ז"ל לא נהג להיות מעשרה הראשונים, מפני שהעדיף לילך מעוטר בטו"ת מביתו לביהכ"נ, לכן חיכה עד זמן הנחת ציצית ותפילין והניחם והלך לביהכ"נ, וכבר היו שם עשרה. הרי שיש עדיפות, וה"נ ברכת כהנים היא מצוה דרבים ולהחרדים מ"ע על הישראל להתברך ודוחה לעשרה ראשונים, ומזה יש ללמוד שהרוצה להתפלל בביכ"נ מיוחד לכונת התפלה ה"ז ג"כ עדיף.

(ב' שבט תשס"ט)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן