נשמת דוד המלך מגיעה לעולם דרך תרח - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר דוד המלך ועוצמת התהילים נשמת דוד המלך מגיעה לעולם דרך תרח - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים
תוכן עניינים

--------

גם משיח בן דוד וגם משיח בן יוסף – [מגיעים לעולם מתרח]

[מהבלתי אפשרי - מתוך שיא הטומאה ועבודת אלילים]

[תרח] הוליד שלושה בנים:

את [אברהם ממנו]: יצחק, יעקב - האבות.

את [נחור] ממנו: רבקה, רחל ולאה, בלהה וזלפה - האמהות.

את [הרן] ממנו: לוט, מואב ורות המואביה.

הולדת אברהם

תרח ואָמַתְלָאי בת כָּרְנֶבוֹ הולידו את אברהם אבינו, מתוך טומאת עבודת האלילים.

[זה לעומת זה עשה ה']

"יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ, עֹשֶׂה שָׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע, אֲנִי יְיָ עֹשֶׂה כָל אֵלֶּה" (ישעיהו מ''ה). הקב''ה ברא את מערכת הרע לעומת הטוב, למערכת הרע אין קיום של ממש, וכל חיותה וקיומה בא לה ממערכת הקדוּשָה. כל קיומה של מערכת הרע הוא לצורך יצירת ניגוד לַטוב ולכסות עליו, כדי לתת מקום לעבודת האדם, כדי שהאדם יוכל להגיע למדרגות גבוהות של קדושה והתעלות רוחנית, בזכות ולא בחסד.

מערכת כוחות הרע מאופיינת במקורותינו במספר שמות, כאשר הנפוץ ביותר הוא השם הארמי: "סטרא אחרא" ובקיצור: ס.א. ובעברית: "הצד האחר", וכן "הקליפה" ובקיצור: קַלי. ובשם: "חיצונים". השמות הללו גם מאפיינים את אופי הכוחות הללו: שהם מופרדים מהטוב, ותכונתם: כמו קליפת הפרי שסופה להאבד.

הס.מ. הוא נברא, והוא השר הבכיר ביותר במערכת הס.א., ועומד בראש השרים וההיררכיה של מערכת כוחות הרע. לפי הקבלה הנחש הוא המייצג את אותו ס.מ. מובא ע''י האריז''ל: שעל ידי חטא אדם הראשון, התפרקה נשמת אדם הראשון לרסיסים, ושליש ממנה נפל לידי הקליפה. והנה כשיש נשמה יקרת ערך בתוך הקליפה, הם אינם מניחים אותה לצאת מתחת ידם כיון שהם ניזונים ממנה, ולכן הם כל כך מתאווים להחטיא את האדם ולגרום לחורבן בית המקדש, ולהכעיס את ה' יתברך ולהגלות את שכינתו. כי הם רוצים לחיות, וחיים יש רק בָּקְדוּשָה.

וכל זמן שמצויה קדושה בין הקליפה - יש להם חַיוּת, מזון ושפע. וכאשר לא מצויה ביניהם קְדוּשָה הם מתים. ולכן כשחסרה להם קדושה אשר ממנה הם יכולים לינוק - כלומר מזון, הם טורחים להחטיא את האדם. וכאשר האדם חוטא, זה גורם לנשמתו להיכנס ברשותם של החיצונים והם ניזונים על ידו. והקב''ה חשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח, ואפילו ניצוץ קטן מן הקדושה - ה' יתברך לא יניח אותו. וכשגברו העוונות, הנשמות שבין הקליפה לא יכולות לצאת משם, לכן השכינה שהיא אש אוכלה, נכנסת לשם, ומלקטת את הניצוצות הקדושים מן הקליפות. ומעת שנחרב בית המקדש בעוונותינו, היא תמיד עושה מעשה זה עד שתכלה ללקוט את כולם. וכפי מעשינו יש בה כח להוציא כל הנשמות ברגע אחד. וכשיכלו כל הנשמות לצאת, תצא משם השכינה וכל הקליפות ימותו, כי לא תהיה להם שם עוד חיות.

אך כאשר ישנה נשמה יקרת ערך בין החיצונים, הם ניזונים על ידה ואינם מניחים לה לצאת משם כלל. הם מטמאים אותה מכל הבא ליד כדי שתישאר בידם תמיד, כי הם פוחדים מכך שאולי תהיה באיזה אדם זכות להוציאה משם בעת זיווגו. לכן, כשהם רואים איזה מקום פגום עד מאוד, שם במקום ההוא הם נותנים את אותה הנשמה ומניחים לה לצאת, כדי שתתקלקל ותחזור אליהם פגומה יותר, ותעמוד בידיהם ימים רבים.

והנה תרח ואשתו אמתלאי בת כרנבו היו שניהם עובדי אלילים. ולא די בזה, אלא שתרח בא על אמתלאי בהיותה נידה טמאה (תרח - כשמו כן הוא: הרתיח והכעיס את הקב''ה בעבודת האלילים ובבעילת אשתו הנידה). ואז בראות הקליפה מקום מטונף שכזה שהוא תרח ואשתו, היתה הקליפה בטוחה שלא תִמְצא מקום יותר מטונף מזה, ולכן הסכימה והניחה ברשותה לנשמת אברהם להיכנס לשם. והקב''ה מצא מקום להוציא את נשמת אברהם מן החיצונים מבלי שהם ירגישו בכך, כיון שהם היו שקטים וחשבו שממקום מטונף שכזה יכולה לצאת רק טינופת. אך לא רק שיַצא מהמקום המטונף הזה אברהם אבינו הקדוש עמוד החסד של העולם, אלא אף זכה להוציא עמו עוד ניצוצות קדושה והחזיר בתשובה את תרח אביו ואת אמו.

אחרי אברהם אבינו נחלק אורו של משיח לשניים: חציו - נטמן בזרע עמון ומואב. וחציו - נשאר גלוי, ועבר ליצחק, וממנו ליעקב וליהודה בן יעקב, ונגלה שוב בנחשון בן עמינדב מיוצאי מצרים, ושוב התכסה בימי אלימלך בן נחשון שברח למואב. אז גילה הקב''ה את אורו שהיה טמון בשדה מואב, והיתה עצה עמוקה "להשיב" את רות לבית לחם, ויתגלה אורו של משיח בבת אחת משני חלקיו: מואב ויהודה.

נשמת דוד המלך מגיעה לעולם דרך לוט ובתו הבכירה

[מיחסי אב ובת - מהבלתי הגיוני]

אברהם אבינו מוסר את נפשו כדי להציל את לוט בן אחיו ולשחררו מהשבי: "וַיִּשְׁמַע אַבְרָם כִּי נִשְׁבָּה אָחִיו וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ שְׁמֹנָה עָשָׂר וּשְׁלשׁ מֵאוֹת וַיִּרְדֹּף עַד דָּן". אברהם אבינו יוצא למלחמה כנגד ארבעה מלכים חזקים, כאשר עמו רק 318 איש.

הזוהר ח''א, ע''ט - שואל: מה ראה אברהם לדבק עצמו עם לוט? אלא מפני שצפה ברוח הקודש שעתיד דוד המלך לצאת מלוט.

והנה לוט ניצל מהפיכת סדום ועמורה, שכן ממנו עתיד לצאת ניצוץ משיח בן דוד. כאשר שאלו המלאכים את אברהם: "אַיֵּה שָׂרָה אִשְׁתֶּךָ וַיֹּאמֶר הִנֵּה בָאֹהֶל", הבינו המלאכים שאין דרך אשה לקדם בלחם ומים ולכן אפשר להציל את לוט, שכן רות המואביה ונעמה העמונית העתידות לצאת מזרעו, מותרות לבוא בקהל ישראל. מה גם שלוֹט קיים מצוות הכנסת אורחים בביתו בניגוד לרשעותם של אנשי סדום.

לאחר מהפכת סדום ועמורה כאשר חשבו בנות לוט שהעולם נחרב, מובא בבראשית י''ט: "וַתַּהֲרֶיןָ שְׁתֵּי בְנוֹת לוֹט מֵאֲבִיהֶן: וַתֵּלֶד הַבְּכִירָה בֵּן וַתִּקְרָא שְׁמוֹ [מוֹאָב] (דוד המלך נין לרות המואביה, שהיתה מצאצאי מואב בן לוט), הוּא אֲבִי מוֹאָב עַד הַיּוֹם. וְהַצְּעִירָה גַם הִיא יָלְדָה בֵּן וַתִּקְרָא שְׁמוֹ בֶּן עַמִּי, הוּא אֲבִי בְנֵי עַמּוֹן עַד הַיּוֹם". ומצאצאיו נולדה נעמה העמונית אשת שלמה המלך, אשר ילדה לו את רחבעם המלך - ממשיך שושלת בית דוד.

במדרש מובא: רות ועֹרְפָּה בנותיו של עגלון מלך מואב היו. ובמה זכה שתצא ממנו רות, ומלכות בית דוד? משום שחלק כבוד לה', כאשר בא אהוד בן גרא אל מלך מואב ואמר שיש בפיו דבר סתר אל המלך, ויצאו כולם מעליו, אמר לו אהוד בן גרא: "דְּבַר אֱלֹקים לִי אֵלֶיךָ. וַיָּקָם מֵעַל הַכִּסֵּא" (קם לחלוק כבוד לדבר ה'). אמר לו הקב''ה לעגלון: אתה עמדת מכסאך לכבודי, חייך (זו הבטחה), הריני מעמיד ממך בן יושב על כסא ה', וזה שלמה המלך, עליו נאמר בדברי הימים א' כ''ט: "וַיֵּשֶׁב שְׁלֹמֹה עַל כִּסֵּא יְיָ לְמֶלֶךְ".

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרבנית המחברת

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרבנית שלומית גד זצ''ל
דוד המלך ועוצמת התהילים

הרבנית שלומית גד זצ''ל

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן