נוֹשְׂאֵי הַמִּיסְטִיקָה חִיּוּבִיִּים הֵם לְהַעֲלוֹתָם בְּהַרְצָאוֹת? וּבְאֵיזֶה אֹפֶן?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפשי בשאלתי חלק ב - שו''ת נוֹשְׂאֵי הַמִּיסְטִיקָה חִיּוּבִיִּים הֵם לְהַעֲלוֹתָם בְּהַרְצָאוֹת? וּבְאֵיזֶה אֹפֶן?
תוכן עניינים

--------

ללא ספק שנושאי המיסטיקה כגון: גלגולי נשמות, עיבור, רוחות, חלומות, קודים בתורה, עין הרע, וכיוצא יש בהם הרבה כדי לאמת את התורה, כי כן הוא אחר שנושאים אלו הינם אמת - בוודאי אם כן שיש בהם כמו כן להביא אל האמת.

אלא שיש לעשות זאת באופן המועיל ולא באופן המזיק, דהיינו:

שיהא זה באופן יסודי, החל מפרסום המודעה לנושא זה, שיבואר שם שיעבור נושא זה ביסודיות, וכן בהרצאה עצמה להתחיל בנושא זה עם מקורות וראיות ביסודיות, ואז יועיל הדבר למאד.

מה שאין כן, כאשר ההרצאה אינה סובבת מלכתחילה על נושאים אלו ורק המרצה משחיל ענין גלגול באמצע הרצאתו שאינה בנושא זה כלל, אזי הדבר נשמע כאמונה טפלה ככל האמונות שאחזו בהם הגויים, ותוספת זו שהשחיל המרצה בהרצאתו נשמעת כבריחה מהאמת, ולכן כאמור כשעוברים נושאים אלו ביסודיות מהחל ועד כלה רק אז יש בהם תועלת רבה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן