ממעלות העוסק בספר הזוהר בקצרה - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) הקדמת הזוהר

דף הבית ספרי קודש אונליין הקדמת ספר הזוהר עם תרגום בעברית פשוטה ספר הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית פשוטה) ממעלות העוסק בספר הזוהר בקצרה - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) הקדמת הזוהר
תוכן עניינים

אזהרה - אדם שלא מילא כרסו ש"ס ופוסקים אסור בלימוד לעומק של ספר הזוהר ומותר רק בגירסא (קריאה ללא ניסיון הבנה), כל תיאור של הקדוש ברוך, אינו אלא כוונה לסודות שמדברים בעולמות העליונים והשם יתברך אין לו גוף או דמות הגוף, לא גשמי ולא רוחני חס ושלום. התרגום איננו בא להסביר את הסודות שנמצאים בספר הזוהר.

לימוד הזוהר הקדוש מסוגל להרבה עניינים - ניתן לקרוא על כך כאן

----

- מקרב גאולת ישראל ברחמים

- מבטל גזירות קשות

- זוכה לטהר ולקדש את נשמתו שתאיר ותזהיר באור נפלא ומזככה מכל סיג ופגם עד שמרפאה ממש.

- מרחיק מעצמו כל המקטרגים ויצר הרע.

- ישמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבא.

- ינצל מתאוות רעות וממדות רעות.

- הרי הוא כהוגה ומפרש את השם שיש בכוחו לעשות ניסים.

- יזכה לחזות בנועם ה'.

- ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין.

- זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו.

- לימוד בספר הזוהר הקדוש לע''נ נפטרים מסוגל ביותר לתקן נשמתם ולהעלותה למקומה העליון ולהצילה מכל דינים.

- ''כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק'' מעורר את זכותו של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע''א ובזכותו יוושע בכל הנצרך לו.

- תיבת ''ורפאתיו'' עולה בגימ' (703) כמנין שמעון בר יוחאי (703) ובזכותו נמשכת רפואה לאדם

- ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות ראשי תיבות רשב''י שהעוסק בתורתו יזכה בס''ד לשפע רב רוחני וגשמי.

בברכת התורה, ובתפילה לגאולה ברחמים בקרוב אמן הצב''י בניהו יששכר שמואלי יצ''ו

----

לכל ספר הזוהר עם פירוש פשוט בעברית לחצו כאן

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות התנא האלוקי - רבי שמעון בר יוחאי וכל התנאים והצדיקים שהיו שותפים בזוהר הקדוש.

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א  לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן