מלאכה על ידי גוי

תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

מותר לומר לגוי לעשות מלאכות האסורות מן התורה לצורך חולה. כיון שהאיסור לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת, הוא מדברי חכמים, ובמקום חולי לא אסרו חכמים. (שבת ג תטז)

על כן, מותר לומר לגוי להרתיח מים ולהכין תה עבור חולה, או שיסע לקנות תרופה, או שידליק תנור חימום ותאורה לצורך חולה. ומותר גם לאדם בריא ליהנות מהחימום, מהאור ומהמים החמים. (סימן רעו ס''א. שבת ג שנו, שסא, תטז, תיז, תפב, תפג)

נסיעת הרופא - מותר לרופא לנסוע עם נהג גוי בלבד, לצורך טיפול בחולה שאין בו סכנה. ובגמר הטיפול, רשאי לחזור עם הנהג הגוי לביתו. (שבת ג רנג)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן