מכתבם של גדולי הדור שליט"א בענין העישון מאדר תש"ס

דף הבית ספרי קודש אונליין הוראת הרבנים מכתבם של גדולי הדור שליט"א בענין העישון מאדר תש"ס
"הננו פונים בזה להיקרים והחביבים צעירי עמנו שעדיין אינם קשורים להרגל הרע הזה שסופו יכול להיות גרוע מאוד, והוא הרגל עישון הסיגריות.

אנא אחי, אל תרעו לעצמכם ולסביבתכם ואל תרגילו עצמכם בזה, כי תורתנו הקדושה היא תורת חיים "וחי בהם".

וחפץ השם שכל אחד ישמור בריאותו בכדי שנוכל לעבוד אותו כמה וכמה בדבר שלדעת הרופאים הוא מזיק ממש.
וכל מי שיכול למנוע מעצמו ומאחרים מלעשן - מחויב למנוע.
ולמי שכבר הורגל בזה, חובה עליו להשתדל בכל האפשרות להיגמל מזה,

ובודאי שאין לעשן במקום ציבורי !!!

ואל היקרים והחביבים הצעירים שעדיין לא נקשרו להרגל המסוכן הזה. הננו מבהירים בזאת את דעתנו, כי אין שום היתר להתחיל לעשן !!!

על קריאה זו חתומים מרנן ורבנן,

הגרי"ש אלישיב שליט"א, הגראי"ל שטיינמן שליט"א, הגרמ"ש שפירא שליט"א, הגרמ"י ליפקוביץ שליט"א, הגר"נ קרליץ שליט"א, והגר"ש אויערבאך שליט"א.

דילוג לתוכן