מדוע נִקְבְּעוּ יְמֵי הַשּׁוֹבָבִי''ם דַּוְקָא בִּזְמַן קְרִיאַת פָּרָשִׁיּוֹת אֵלּוּ?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת מדוע נִקְבְּעוּ יְמֵי הַשּׁוֹבָבִי''ם דַּוְקָא בִּזְמַן קְרִיאַת פָּרָשִׁיּוֹת אֵלּוּ?

--------

ישנו טעם ע''פ הסוד ע''פ המבואר בדברי האר''י שנשמות דור המבול שחטאו בהשחתת זרע, ודור הפלגה שחטאו בבנין המגדל נתגלגלו בנשמות אלו של שעבוד מצרים ותקנו חטא ההשחתת הזרע בגזירת ''כל הבן הילוד'', וכן תקנו חטא המגדל בגזירת עבודת הפרך בחומר ולבנים, אזי כיון שאנו קוראים פרשיות אלו של השעבוד וגלות מצרים והמה תיקון להשחתת זרע לכך נקבעו לדורות לתיקון עוון זה.

אולם עוד טעם ישנו, והוא להיות שאז היו בני ישראל בתכלית השפלות - מ''ט שערי טומאה ועלו משם בגזירת השעבוד עד למ''ט שערי קדושה ולמדריגת נבואה, לכך גם אנו בזמן קריאת פרשיות הללו מתקנים עוון זה כי אז מתעורר אותו כח של היציאה מהטומאה לקדושה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן