מדוע היהודים אוהבים כסף?....

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אמרי יחזקאל מדוע היהודים אוהבים כסף?....
תוכן עניינים

--------

על שאלה זו, קיבלנו תשובה קולעת מאת רבינו ה"חפץ חיים", שהגדיר לנו היטב - בכמה מילים - מה ההבדל בין הגויים ליהודים, בענין הרדיפה אחר הכסף. וזה תוכן דבריו:

אצל הגויים - הזמן עולה "כסף"! כלומר, כל דקה ודקה אפשר לנצל אותה לעוד עבודה, ולהרוויח עוד כסף. ולכן מי שמבזבז זמן - הוא מפסיד בעצם "כסף"!

נמצא, שהם לקחו את הדבר ה'טפל' ושֹמוּ אותו בראש סולם החשיבות! שהרי כך הם מגדירים, שהכסף שווה להם יותר מה'זמן', ולכן יש לנצל את הזמן - בכדי להרוויח עוד כסף!

ואולם אצל היהודים שמודרכים ע"פ השקפת התורה, אצלהם כיוון המחשבה בדיוק הפוך:

הכסף - עולה "זמן"! כלומר, הזמן שהקב"ה נותן לאדם בכל יום, זו המתנה היקרה ביותר שיש ליהודי מאמין! ולכן אדם כזה, לא מוכן להשקיע שעות נוספות של זמן, בכדי להרוויח עוד כסף, שהרי בזה הוא מפסיד דבר יקר ונצחי שזהו ה"זמן" שבו הוא יכול להרוויח עוד תורה ומצוות, ולקנות חיי נצח! וא"כ לא "מִשְתָּלֶם" לו לבזבז את הזמן היקר שלו על עוד "כסף", כיון שבזמן הזה הוא יכול לקנות דבר שחשוב לו - יותר מהכסף!

הנה, זוהי השקפתו הטהורה של רבינו החפץ חיים. וכל אדם בידו להחליט, ולקבוע לעצמו את 'מסלול' חייו לעתיד. ו - 2 דרכים עומדות לפניו:

1. או שהכסף שווה אצלו יותר מהזמן, ולכן הוא יהיה מוכן "למכור" אלפי שעות מזמן החיים שלו - בשביל להרוויח עוד כסף!

2. ויש לפניו גם דרך שנייה: לדעת שהזמן של החיים - שווים הרבה לאין ערוך יותר מהכסף! ולכן כל דקה מחושבת ומנוצלת אצלו - להרוויח רק כדי פרנסתו, ואת יתר הזמן - לנצל ולחטוף עוד תורה ומצוות, ולקנות חיי נצח, שֶיִשָאָרוּ אצלו - לעולמי עד !

אלו הם שני המסלולים - לבחירתכם החופשית...

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יחזקאל ס' שליט''א
אמרי יחזקאל

הרב יחזקאל ס' שליט"א
מהדורה חדשה ומתוקנת סיוון תשע"ב חודש מתן תורה
אוצר מאמרים נפלאים בעניני השגחה פרטית, שכר ועונש.
דברי חיזוק, רעיונות מוסר, והשקפת התורה
בהסברה בהירה ומיוחדת לבני דורנו.
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן