מאמר שני - "הוכחות" על קיום נצחיות התורה!

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אמרי יחזקאל מאמר שני - "הוכחות" על קיום נצחיות התורה!
תוכן עניינים

--------

כידוע, אין דבר שהחזיק מעמד לאורך כל הדורות אלא רק תורה"ק! כל שאר ספרי חכמות העולם היו טובים לשעתם בלבד. ובמשך הזמן התפוררו ונהפכו לספרי הסטוריה, ומה שכתבו אז - לא מדברים אל המציאות בימינו. [וגם כל התרבות של הגויים שיש היום - הכל צמח רק מהעם היהודי, הכל הם לקחו 'חיקוי' מהיהדות, ומספר התנ"ך].

רק תורתינו הקדושה, שניתנה לפני כ- 3338 שנה, עדיין 'אקטואלית' ומעשית עד לימינו אנו. ומעבירה לנו לקחים, ומסרים, מידות, השקפות, ואורחות חיים לחיי היום יום, שעה שעה. מהו הסוד? מדוע רק התורה חייה ותוססת לאורך כל האלפי שנים מבלי שיצטרכו לשנות בה אפי' כקוצו של יוד, ואילו שאר החכמות התמוטטו במשך הזמן כבנין קלפים ונשארו רק ב"חלון הראוה" של המוזיאון?

שני תשובות בדבר: א. הקב"ה כרת ברית לנצח עם ישראל, והבטיח לנו שהתורה לא תמוש, ולא תשתנה כלל לאורך כל הדורות. וכמש"כ בפסוק (דברים, ל"א כ"א) "וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו". ופירש"י: הרי זו הבטחה לישראל, שאין התורה משתכחת מזרעם לעולם!!!

סיבה שניה: דבר שהוא "אמת" - הוא גם ניצחי, כלומר יש לו בסיס ויסודות חזקים שעליו יכול לעמוד בכל תקופה ובכל מצב. ואולם דבר שהוא שקר מיסודו, א"כ אין לו רגלים להחזיק את עצמו, ובמשך הזמן הוא 'מתקפל'...

והנה כל זה הוכחה על נצחיות התורה מבחינה 'חשבונית', ואולם גם מבחינה "שיכלית" יש הוכחה פשוטה, לנצחיות קיום התורה בכל דור ודור.

ותוכן הראייה: הנה זה פשוט לכל בר דעת, שלא יתכן אדם חכם שממציא דבר ללא צורך, הדבר ברור שהוא רוצה שהמוצר שלו ישמש לאיזה 'תכלית' מסוימת.

וא"כ אם אנחנו מאמינים שבורא עולם זה ה"יצרן", ואנחנו ה"מוצר" שלו, א"כ חייב להיות "הוראות יצרן", ותורתנו הקדושה - היא ההוראות יצרן של בורא עולם, ולא יתכן שיצרו מכונות כה מתוחכמות ומשוכללות (כמו האדם, והעולם) לשם מטרה שכל אחד יעשה ויפעל ככל העולה על רוחו!

וניקח דוגמא פשוטה מעניני העוה"ז: מכונת 'מיקסר' פשוטה, שכל אחד יודע להפעילה בלחיצת כפתור, בכ"ז רואה היצרן חובה לעצמו לצרף למכונה 'הוראת הפעלה', דשמא יהיה אדם שלא יהיה בקי בהפעלתה. וא"כ ק"ו למכונה מסובכת ומורכבת כמו גוף האדם, שיכול להחריב ולבנות עולמות, שבודאי השכל מחייב שיש איזה "חוברת הפעלה" איך צריך להתנהג בגוף האדם, על כל צעד ושעל שעושה בחייו.

וא"כ הרי לנו הוכחה "הגיונית", שמחייבת את כל מי שיש לו מח בקודקדו, להתחיל להתאים את עצמו ל'הוראות היצרן' שכתובים בתוך תורתינו הקדושה, שיש לה קיום ונצחיות גם בימינו אנו!

הנה, נעצור ונתבונן בדבר מדהים: הנביא ירמיהו (בפרק ל"ג) מכריז ואומר: "אם לא בריתי יומם ולילה – חוקות שמים וארץ – לא שמתי"!

והסביר ר' חיים מוולוז'ין בספרו "נפש החיים" (שער ד', פרק י"א) שאין כאן דברי גוזמא כלל! הקב"ה קבע, שאילו יהיה רגע אחד פנוי בכל חלל כדור הארץ - שלא ישמע בו קול תורה – אזי היו כל העולמות נהפכין ונחרבין, ממש כמהפכת סדום ועמורה ! ! !

ולכן, סידר הקב"ה בטבע הבריאה, שכאשר כאן לילה – בחצי השני של כדור הארץ זה יום, וכאשר אצלהם לילה - כאן אצלנו זה יום. וכל כך למה? כדי שח"ו קול לימוד התורה לא יפסק אפילו לרגע אחד - בכל העולם כולו!

ולאור האמור נמצא, שכל יהודי שלומד תורה (ובמיוחד בזמנים של חופש, שאז אין כל כך תורה בעולם) – הרי הוא שותף בקיום העולם בכל שניה ושניה…!

סיכום ההוכחות על נצחיות התורה
* הוכחה "שיכלית" - שלא יתכן לייצר מוצר משוכלל ומתוחכם, כמו מיבנה גוף האדם - ללא הנחיות של "הוראות יצרן", שיורה לנו כיצד אפשר להצליח במשימה, ולעבור את עולם הנסיונות בשלום, ללא פגע!

* הוכחה "מציאותית" - משום שהנביא ירמיהו כתב לנו "חוזה" ברור וחד משמעית: קיום העולם - תלוי ועומד אך ורק על המשך קיום התורה! ואם חלילה תיפסק התורה - א"כ גם חוקות שמים וארץ - ייפסקו! ולכן, אם אנו רואים שיש המשך נצחיות לעולם והוא משגשג ופורח - זה סימן מובהק - שבהכרח יש גם נצחיות לתורתינו הקדושה!

* הוכחה "אמונתית" - כלומר, הוכחה שקשורה ל"אמונה", שיש לנו הבטחה אלוקית, שהבטיח לנו מפורשות, שהתורה לא תשכח מפי זרעינו! והבטחה זו - אינה זקוקה לשום ראיות וחיזוקים, כיון שאנו רואים זאת במציאות, איך שהעם היהודי עבר על ראשו תלאות ועינויים קרוב ל - 3.500 שנה (!) ובכ"ז - הצליח להחזיק מעמד, ביחד עם יהדותו ותורתו!

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יחזקאל ס' שליט''א
אמרי יחזקאל

הרב יחזקאל ס' שליט"א
מהדורה חדשה ומתוקנת סיוון תשע"ב חודש מתן תורה
אוצר מאמרים נפלאים בעניני השגחה פרטית, שכר ועונש.
דברי חיזוק, רעיונות מוסר, והשקפת התורה
בהסברה בהירה ומיוחדת לבני דורנו.
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן