מאמר העיקרים

תוכן עניינים

--------

רבנו משה חיים לוצאטו

ישא מדברותיו על ה' ועל משיחו, על הנבואה ועל ההשגחה על גן העדן ועל גיהנם, על התורה ועל העבודה, על הנסים ועל הנפלאות ועוד על ענינים ונושאים יקרים רוחניים וחומריים אלקיים וטבעיים : כללם במדעו, וכתבם בידו החזקה, הרב החכם השלם המליץ הגדול והפייטן המפואר הגאון החסיד המקובל האלקי קדוש ה' מכובד וכו' כקש"ת מו"ה משה חיים לוצאטו זצ"ל בעהמ"ח ס' מסילת ישרים וקל"ח פתחי חכמה וש"ס זיעועכ"י.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c)

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן