מַהוּ הַחֹמֶר שֶׁבַּעֲווֹן עֲרָיוֹת יוֹתֵר מִשְּׁאָר עֲבֵרוֹת?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת מַהוּ הַחֹמֶר שֶׁבַּעֲווֹן עֲרָיוֹת יוֹתֵר מִשְּׁאָר עֲבֵרוֹת?
תוכן עניינים

--------

נאמר בפסוק: ''וראה בך ערות דבר ושב מאחריך'', והרי אין לך דבר קשה לישראל יותר מסילוק שכינה, שהרי בהשראת השכינה בישראל שורה הברכה והשמירה, לפי שהשכינה מסככת בכנפיה לשמור אותנו מכל רע. ובעוון ערות דבר מסתלקת השכינה שהיא כל השמירה והסיעתא דשמיא יותר מכל העוונות.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן