מַהוּ בָּעִקָּר הַמּוֹנֵעַ אֶת הָאָדָם מֵהִתְקָרְבוּתוֹ לַה' עַל אַף רְצוֹנוֹ?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת מַהוּ בָּעִקָּר הַמּוֹנֵעַ אֶת הָאָדָם מֵהִתְקָרְבוּתוֹ לַה' עַל אַף רְצוֹנוֹ?

--------

דע! כי הקב''ה צמצם את אורו כביכול וברא עולם חומרי המוגבל במקום ובזמן, מיוסד על ד' יסודות ארמ''ע, ובו דצמ''ח, ובתוכו ומחוצה לו - מלא כל הארץ כבודו.

וכמו כן הטמין את הנשמה בתוך גוף חומרי, וכמו כן הטמין את שכינתו בבית המקדש מקום העשוי מעצים ואבנים.

מכל המציאויות הנ''ל מתבאר שתכלית רצון ה' מבני האדם שיכירוהו וידעוהו ויתבהר להם מציאותו ית' מתוך הגשמיות בה הם נתונים, מתוך מוגבלות הגוף, הזמן, המקום, ועוד צירף להם הבורא נסיונות פתויים וגירויים המפריעים אותם מעבודתו ית', והתכלית היא שמתוך כך שידעוהו.

א''כ זה הרוצה לעבוד את בוראו, אסור שיפריד את מחשבתו מקונו בין כאשר עוסק הוא בתורה ומצוות ובין כאשר עוסק הוא בעניני העולם, זהו המונע הגדול שמפריע לאדם מלהתקרב לה'.

ומאידך המנוע הגדול שיקרבהו לה', הוא כאשר יעבוד את בוראו גם כאשר יעסוק בעניני חומריותו, לעבוד את קונו כשאוכל וישן ועוסק במשא ומתן שיהא הכל עם קשר לעבודתו ית', ושלא יפריד מחשבתו מה' להיות בבחינת אדם ובהמה, דהיינו ''אדם'' במעשה המצוות, אולם כבהמה בעניני החומר. אלא שיהא ''אדם'' גם במעשה הבהמיות שלו להיות פרוש כפי יכולתו, ולעשות כל מעשיו לשם שמים ואפילו במשהו של מחשבה וזכרון בה' - חשוב הוא לאין ערוך, והוא זה שיסיר המחיצות המבדילות בינו לבין קונו, ובכך יבוא על תכליתו, שהרי לכך ברא הבורא עולם חומרי ומוגבל, כדי שעם נתונים חומריים ומוגבלים דוקא איתם נעבדו ונתקשר אליו, ולא ניתן למוגבליות אלו לחסום בפנינו את מציאותו ית'.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן