כמה סבות המסלקות חרדת הדין והמשפט - סבה א: כח ההרגל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל כמה סבות המסלקות חרדת הדין והמשפט - סבה א: כח ההרגל
תוכן עניינים

--------

סבה גשמית. כלומר, סבה המשרשת בטבע האדם, והוא כח ההרגל השולט על האדם, כי כאשר התרגל לדרך מסימת, קשה לו לסטות ממנה. לכן, כיון שמרגלים ברע במשך כל ימות השנה, קשה להשתנות באלול. ומאידך גיסא, זה שעובד ה' כל השנה, ומרגל בעשית טוב, יקל עליו להתחזק באלול. סבה רוחנית. כל חטא מביא לחוטא רוח טמאה המטמאה ומטמטמת את לבו של האדם ומקשה עליו את ההתבוננות לטהר את הלב ולתקן מעשיו. מלבד זאת, החטא גם מבלבל את השכל, כמאמר חז''ל (סוטה ג.): ''אין אדם עובר עברה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות'', הינו, נגד דרכי השכל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן