כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

וכיון שעסקינן באברהם אבינו עליו השלום שהיה משיב רבים תחת כנפי השכינה, נבאר דברי חכמינו זכרונם לברכה: כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. דיש להבין, דאמנם זכות גדולה היא לזכות רבים ולהשיבם מעוון, אבל היאך אפשר להבטיח - אין חטא בא על ידו, דהינו פרושו שתהא לו סיעתא דשמיא מעל כח בחירתו של המזכה. והלא האדם בעל בחירה לעשות טוב או רע, וכאן מבטח הוא שישמר מחטא, הוי אומר כאלו והבטח לו שכחו יהא מעל בחירתו ויהא רודף לעשות אך ורק טוב בלבו? ואפשר לומר דהוי מדה כנגד מדה, כשם שהוא כשראה חברו טועה מדרך ה' לא אמר מה לי להטפל אליו והלא האדם יש בו כח בחירה ואם כן שיתמודד עם יצרו וינצחו, ומה אני צריך להתערב במלחמתו של זה עם יצרו, אלא הלך וסיעו להקל מעליו את נסיונותיו ולאפשר לו מעל כח בחירתו לנצח את יצרו, ולא אמר שלום עליך נפשי, מדה כנגד מדה יזכה שמשמים יסיעוהו להתגבר מעל כח בחירתו, ולנצח את יצרו, ויהא נשמר שלא יבוא חטא על ידו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן