כיצד מבקשים אנו בראש השנה: ''כתבנו בספר צדיקים'' ?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל כיצד מבקשים אנו בראש השנה: ''כתבנו בספר צדיקים'' ?
תוכן עניינים

--------

שואל הרב חיים פרידלנדר זצ''ל: לפי האמור, מבינים אנו את משמעות תפלותינו בימי הדין, שה' יתברך יגזר עלינו שנה מברכת בגשמיות. אך עדין קשה, מה שיך לבקש, שה' יתברך יקבע את מצבנו הרוחני כצדיקים, הרי לכאורה זו מציאות, ואם אנו צדיקים באמת, הרי שנכתב בין הצדיקים גם מבלי שנבקש על כך, ואם איננו צדיקים, איך יכולה תפלה להועיל לשנות את מצבנו, שנכתב בין הצדיקים?

ואי אפשר לומר שאנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יותר לנו על העברות שלנו וממילא נחשב לצדיקים, שהרי אמרו חז''ל (ב''ק נ.): ''כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא, יותרו חייו'', מפני שחטא הוא מציאות של טמאה שאינו יכול להתבטל, אלא רק על ידי ענש או תשובה (עיין נפש החיים, ש''א פי''ב, ש''ב פ''ח), והאומר שהקדוש ברוך הוא יותר לו על מציאות שיצר, אינו מבין את מהות החיים, שכל מטרתם היא שהאדם יצר בנפשו מציאות רוחנית של מצוות ומעשים טובים, וימנע מליצר מציאות של טמאה, והוא חושב שאין קשר בין מעשיו למציאותו והויתו הרוחנית, שהרי סבור שאפשר למחק חטאים סתם כך, אם כן, הוא מותר על מהות חייו ומטרתם.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן