כח ההרגל כסבה לחטא

תוכן עניינים

--------

חז''ל מגלים לנו עד כמה גדול כח ההרגל, שאף כאשר יתבטל היצר הרע לעתיד לבוא, עדין תתכן אפשרות לחטא מכח ההרגל הרע. ענין זה מפרש בגמרא (סוכה נב.): אמר רב: ''וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד, ונשיהם לבד וכו' '' (זכריה יב, יב) לעתיד לבוא, שעוסקים בהספד [והמצטער אינו מקל ראשו מהר, ועוד, שאין יצר הרע שולט בהם, כדאמר קרא (יחזקאל יא, יט): ''והסירתי לב האבן'', ולקמן אמר, שהקדוש ברוך הוא שוחטו וכו' רש''י], אמרה תורה: אנשים לבד ונשים לבד וכו'. הרי מפרש בגמרא, שגם לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע, וזו הסבה. להספד לחד מאן דאמר בגמרא, ויחזרו לדרגת אדם הראשון קדם החטא מכל מקום, יהיה צרך להעמיד אנשים לבד ונשים לבד ! למה הדבר דומה: למכונית, שאם מפסיקים את פעלת המנוע בשעת נסיעה, ממשיכה היא להתקדם, הגלגלים ממשיכים בתנועתם, אף על פי שהכח להנעתם נסתלק. (מכתב מאליהו ג, עמ' 41, וע''ש ראיה נוספת לגודל כח ההרגל)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן