כב. תוכו כברו זוהי מעלה של איש אמת

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר כב. תוכו כברו זוהי מעלה של איש אמת
תוכן עניינים

--------

וראינו שהקפידה תורה מאד על כך שהאדם יהא תוכו כברו, שהרי נאמרו פסוקים חמורים ביותר על אלו שחיצוניותן אינה כפנימיותן, וכנאמר: ''יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדני ולבו רחק ממני לכן הנני יוסף להפליא'' (ישעיה כט, יג).

וכן מובא בגמ' (ברכות כז ע''ב): רבן גמליאל לא הכניס לביהמ''ד מי שאין תוכו כברו, והיינו שרבן גמליאל לא הקפיד שיהא דוקא תלמיד מצוין וצדיק דוקא, אלא העיקר שתהא חיצוניותו כפנימיותו ואין פער גדול בין תוכו לברו, כי אז מוכח כי אמיתי הוא, ואפשר לו להתעלות יותר בנקל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן