י. אין הצלחה שהולכת לאיבוד, ואף אם באה מעידה לאחריה זה לצורך עליה לקומה הנוספת

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר י. אין הצלחה שהולכת לאיבוד, ואף אם באה מעידה לאחריה זה לצורך עליה לקומה הנוספת
תוכן עניינים

--------

אדם העובד את בוראו, בהחלט לא ייבצר שבמהלך עבודתו ינחל נפילות רבות, חלישות הדעת, נסיונות מביכים, ובאמת רבים רבים נפלו וקרסו תחת עומס הנפילות, וקצרה נפשם בעמל הטורח של התמורות הרבות והחילופים התכופים שעוברים עליהם. פעמים - יעלו שמים - עולים ומתעלים ומרגישים נפלא, קרבת ה', חשקות ועריבות בעבודת ה', ופתאום - ירדו תהומות - נפילה, מעידה, נסיגה לאחור, מבלי לדעת אפילו מה היא הסיבה לאותה הרחקה ודחיה שכביכול נדחו ממחיצתו יתברך כמנודים ומוקצים. פתאום אין לב להרגיש קרבת ה'. הלב אטום, התפילה יבשה, התורה יבשה, ירידה במידות - כעס, גאוה. התאוות פתאום מתעוררות להם, חשקים ורצונות שונים ומשונים מתעוררים בלב, בלבולי אמונה, ספיקות, והשקפות זרות צצות במוח, וממש - ''ותבלענה שבע הפרות הכחושות והרזות את שבע הפרות הבריאות ולא נודע כי באו אל קרבנה''. נעלמים כל הימים היפים, ימי האהבה, ותמורתם באו להם ימי השנאה והדחיה.

כמה קרסו ונדחו מתמורות חולפות אלו, רבים חללים נפלו, ועצומים המה ההרוגים שנפלו ומצאו את מותם בחייהם, במפח הנפש של עמל העבודה, עד אשר קצו בה וגעלו מליקרב אליה שוב.

והדברים אמורים למגדול ועד קטון, דהיינו, לאו דוקא דיברנו לחוזרים בתשובה שהתחילו בתשובה לשמור שבת, טהרה, ולבסוף נפלו ושוב קמו, נפלו וקמו, עד שקצו בתשובה וחזרו לסורם, אלא גם בבני התורה - מקבלים על עצמם דבר מסויים, כשמירת עינים, שמירת ברי''ק, שמירת הלשון, התמדה בתורה, כוונה בתפילה, אבל העבודה מלווית בירידות ועליות, ובכן לאחר כמה עליות וירידות החליטו: זהו, זה לא בשבילי! עבודה זו קשה מנשוא לאדם כמוני, יש להשאיר אותה לריעי הטובים ממני, ואני די לי בקב חרובין.

לו היה אמת ויציב, ברור ונכון, אצל כל הרוצה ומתדפק בדלתות בית ה', שהינו דומה בעמלו לקבלן השני שהזכרנו למעלה ולא לקבלן הראשון, הרי שהחדלון הנובע מחלישות הדעת מעולם לא היה פוגע בו.

כח הרע מדמה לאדם שעלה ונתעלה ולאחר מכן נפל ממדרגתו, הרי שטרח לריק ויגע לבהלה, וכשמתאמץ לקום ומצליח ושוב נפל - מבין הוא שעליו להתחיל מאפס, מהיסודות - לא עשיתי כלום. וכששוב קם - במסירות נפש ממש - ולאחר מכן נופל, חושב: די, זו לי כבר פעם שלישית שהתחלתי, באתי לקראת ה' ונדחיתי, אם כן, שלוש פעמים זו חזקה שאינני רצוי ואינני כדאי - הקב''ה אינו חפץ לא בי ולא בעבודתי, ואם כן, אם רואה אני שקץ בי הבורא, מה לי עוד לטרוח לחרוש ולזרוע כשלבסוף כל תבואתי נשרפת באש ואין לי ממנה כלום.

לו היה מאמין האדם, שעד כאן הם דברי היצר הרע שאין לו מלאכה אחרת אלא זו - לייאש, להרפות ולהחליש את האדם, ואלו הן דברי כח הרע - היה מתחדש מחדש ללא לאות.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן