יתבונן במהות ערך החיים, שאותם עלול לאבד במשפטו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל יתבונן במהות ערך החיים, שאותם עלול לאבד במשפטו
תוכן עניינים

--------

ודרך נוספת אומר היה רבי יחזקאל לוינשטיין זצוק''ל: יתבונן מהות החיים וערכם, וגדל הסכנה הנמצא בה הוא ובני משפחתו, שעומד בסכנת חיים ממש, כן יוסיף להתחזק ולהבין ערך החיים. והזכרנו בליל שבת קדש ''כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת'', ונאמר זאת על דוד המלך ע''ה, שכאשר הוא מת, אסור לטלטלו, שאף המדרגה הקטנה ביותר של חיות, עדיפה ממת, כי המת אינו יכול לזכות מאומה. אמנם החי יכול אף בדרגה הקטנה ל כות בנצח נצחים לאין תכלית. בתנועה קלה שבקלות יכול ל כות לעולם הבא, לעולם שכלו טוב, לעולם שכלו ארך, ולא רק פעלה, אלא אף דבור או מחשבה קלה. וכבר הזכיר רבנו יונה (שער שלישי י) את הגמרא, שבמצוה קלה דשלוח הקן, שאין בה לא הפסד ממון ולא טרחה מרבה, יכול לזכות נצח נצחים. על אחת כמה וכמה שנה נוספת של חיים, כמה יוכל לזכות בה. וזו היא הסבה להגביר היראה בנפשו, בידעו ערך החיים, וכל זה עומד בסכנה בעמדו במשפט, וללא התחזקות והשרשה בקרבו אף ידיעה זו רחוקה ממנו, כי ''אדם אזיל בהאי עלמא, וחשיב דיליה הוא לדרי דרי'', ורק על ידי התעוררות ו יזכה לסבה, שעל ידה יגיע המסובב.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן