ימי הישיבה

תוכן עניינים
(ספר הליכות חיים)
ימי הישיבה מה יקרים, מה נעימים ומה נהדרים. כל החיים מהם יונקים מזונם, ולעולם לא ימחה זכרונם. בן-ישיבה באופיו ישאר כל ימיו, גם בהיותו בעל בעמיו. נצל אפוא כל רגע, לשקד ולהתמיד, פן לא תהיה שעת-כושר בעתיד. רכוש וקנה תורת חיים ועלה במוסר וביראת-שמים, התרחק מתהלות ומתשבחות, והטה אזן קשבת לבקרת ותוכחות. ידיד אמת לא מעלות יביע, כי אם על מגרעות יצביע, היה מוקיר את המשגיח, גם אם הוא מופיע עליך כמוכיח. למד חכמה בשים-לב וענין והיא תהיה לך לקנין. הקשב היטב לדברי מוסר, כי הם מרפא לנפש כל בשר. ודע להעריך במוסר כל מאמר, ולא תאמר, שמעתי כבר. מחונן בדעת יעשה כן ומנת חלקו בחיים אשר וחן.

אין עוד תענוג ושמחת יצירה, כמו לחדש חדושים בתורה. אין לך מפלה יותר קשה ומדאיגה, מאשר זו הבאה תוך נסיגה. על ירידה רוחנית אחרי עליה, גדולה שבעתים התביעה. טעם עליה ושלמות טעמת איככה זה נשמטת ונפלת? לא עמדת באור העליון וירדת מטה אלי טמיון. גם התורה עליו מצטערת ובבכי יגונו גם היא ממררת. אך במוסר תמצא פדות וישע, הוא יצילך מכל אולת ורשע, מרות מחכמות תשמענה אזניך והמה יפקחו את עיניך. לסדר-הישיבה מהר, האץ, ולקביעות- המוסר בלב חפץ, כי אז תשבע רצון בלי די ומלא חפנים אשר כברכת שק"י.

דילוג לתוכן